Til hovedinnhold

Ny leder i Fagforbundet Sykehus og Helse

Karina Torsæter er valgt som leder for Fagforbundet Sykehus og Helse. Hun tar over etter Bjørn Wølstad-Knudsen.

10.02.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 10.02.2022

Gratulerer med vervet. Hva er din bakgrunn?

- Tusen takk! Det er en ære å bli vist tilliten. Jeg har vært med i Fagforbundet siden 2011. Da ble jeg plasstillitsvalgt i Pasientreiser ved Oslo universitetssykehus (OUS). I 2015 ble jeg valgt som opplæringsansvarlig for Fagforbundet Sykehus og Helse. Det er et omfattende verv og jeg ble frikjøpt fra arbeidsplassen og har fortsatt permisjon fra min gamle jobb.

Jeg brenner for likebehandling, rettferdighet og likeverd. Jeg er vokst opp med at fagorganisering er viktig, slik at da jeg ble valg som opplæringsansvarlig ble det møtt med stor jubel fra foreldre og besteforeldre. Både far og mormor var medlem i Oslo Sporveiers arbeiderforening (Fagforbundet). Hun var en av landets første kvinnelige bussjåfør. Det er jeg stolt av.

Mitt politiske ståsted er helt til venstre. Men jeg er veldig opptatt av å skille mine egne politiske meninger og jobben i foreninga. Det er medlemmenes interesse som er det viktigste. På den annen side er det sjeldent utfordringer knyttet til mitt politiske ståsted, snarere opplever jeg av medlemmene er enig.

Hvorfor vil du bli leder av Fagforbundet Sykehus og Helse?

-Jeg trivdes veldig godt med å hjelpe tillitsvalgte gjennom vervet som opplæringsansvarlig, men da jeg ble spurt om å bli leder svarte jeg ja. Jeg mener jeg har mye å bidra med og vil gjøre en god jobb for medlemmene.  Folka i styret er veldig flinke, slik at sammen skal vi bygge foreninga. Min jobb som leder vil være som motivator og en hjelpende hånd der det trengs, i tillegg til ansvaret og de oppgaver som følger med vervet.

Jeg har et ønske om at styret og våre tillitsvalgte skal bli et stort lag. Et sted hvor vi kan spille litt på hverandre. Da tenker jeg det også vil bli lettere å finne gode kandidater til verv videre.

Hva er den største utfordringa for Fagforbundet Sykehus og Helse?

- Den største utfordringa er å se alle og behandle alle medlemmene likt. Min første prioritet er å få oversikt over alle 5200 medlemmer, hvor av 2100 er yrkesaktive og lærlinger. I dag har vi et godt utbygget tillitsvalgapparat ved sykehusene, men det er ikke like bra stilt ved mindre enheter som Sykehusapotekene og Unibas. De kan vente seg et besøk om ikke så lenge.

Hva er det beste med Fagforbundet Sykehus og Helse?

- Jeg digger samholdet i foreninga, våre flotte tillitsvalgte og medlemmer. Jeg er veldig glad i Fagforbundet Sykehus og Helse.

Hva er planen for 2022?

- Planen er økt fokus på skolering og oppfølging av tillitsvalgte, få god tilstedeværelse på alle arbeidsplasser. I tillegg bygge foreninga og få på plass et godt styre.

Hva er ditt ønske for lønnsoppgjøret?

- At våre medlemmer skal få en rettferdig lønn og med det en kraftig lønnsvekst. Medlemmene har jobbet i fronten mot en tung og lang pandemi.  Nå er det deres tur i lønnsoppgjøret. Jeg vil personlig rette en takk til alle våre medlemmer som har stått på som helter under pandemien. Hadde det vært opp til meg skulle de fått historiens største lønnsoppgjør. Jeg og styret skal gjøre det vi kan for at lønnsoppgjøret blir bra.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?