Til hovedinnhold

Meld deg på konferanse om varsling i arbeidslivet 24. mars

Varsling i arbeidslivet er et viktig tema. En varslingssak kan få store konsekvenser på en arbeidsplass og prege et helt arbeidsmiljø. Mange parter blir involvert, fra ledelse, HR, kollegaer, tillitsvalgt og verneombud. Spesielt er det forbundet med store konsekvenser for den som varsler. Meld deg på konferansen yrkesseksjon kontor og administrasjon arrangerer i Oslo den 24. mars.

09.02.2022
Sist oppdatert: 02.03.2022

Yrkesseksjon kontor og administrasjon og faggruppe for HR- og personalansatte i Fagforbundet arrangerer konferanse.

Konferansen vil gi deg økt kompetanse om varsling. Vi vil gå nærmere inn på maktforhold og ulike roller som utspiller seg på arbeidsplassen i lys av en varslingssak, og hvordan håndtere et varsel på en forsvarlig måte i organisasjonen.

Det viktigste er allikevel hvordan man jobber med en organisasjonskultur som trygger de ansatte og forebygger at varslingssaker får negative konsekvenser for alle parter. Vi skal lære mer om hvordan psykologisk trygghet på arbeidsplassen kan bygge en trygg kultur i praksis. Mot slutten av dagen vil det være en kort workshop rundt hvordan jobbe med psykologisk trygghet.

Meld deg på her! https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/varsling-i-arbeidslivet/register

Konferansen er spesielt rettet mot våre medlemmer som jobber som ledere, HR og personaltjenester. Den vil også være relevant for tillitsvalgte og verneombud.

Konferansen vil bli avholdt fysisk ved vårt hovedkontor. I tillegg vil den bli streamet direkte.

Vi ønsker så mange som mulig til stede på konferansen!

Konferansen er gratis for Fagforbundets medlemmer. Andre utgifter som reiseutgifter etc. ved fysisk deltakelse på konferansen dekkes ikke. Eventuelt kan du høre med din fagforening om dekning av utgifter.

Sted: Fagforbundet, Keysersgate 15, 0165 Oslo

Tid: kl. 9.30 - 15.00, inkludert lunsj.

Foredragsholdere:

imagex91ou.png

Varslingsekspert og advokat, Birthe Eriksen

blobid2.png

PhD stipendiat ved Norges Handelshøyskole, Bård Fyhn

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?