Til hovedinnhold

Nyhetsbrev februar 2022

Endelig februar, og endelig begynner dagene å bli lysere. Her er også fagforeningens nyhetsbrev for februar.

05.02.2022 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 05.02.2022

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

  • Nytt styre i Fagforbundet Bergen
  • Sak i arbeidsretten – medleverturnus 
  • Lønnsoppgjøret 2022
  • Yrkesseksjonsarbeid
  • Samarbeid på tvers
  • Ungdomsarbeid
  • Pensjonistarbeid
  • Verving
  • Lokalpolitikk
  • Aktuelt

Nytt styre i Fagforbundet Bergen

Mandag 24. januar gjennomførte fagforeningen årsmøte. Også denne gangen ble det det på digital plattform. Oversikt over det nye fagforeningsstyret finner du her.

Her finner du blant annet informasjon om hvem som er pensjonisttillitsvalgt, ungdomstillitsvalgt og hvem som er ledere for de ulike yrkesfaglige seksjonene våre.

Dersom du ikke fikk deltatt, men ønsker å lese sakspapirene så finner du de fortsatt her.

 

Sak i arbeidsretten: arbeidstid – medleverturnus

I uke 6 skal Arbeidsretten behandle en sak mellom LO/Fagforbundet og NHO, Olivia Solhaugen AS og Human Care AS. Saken handler om arbeidstid og medleverturnus.

Fagforbundet har mange medlemmer som jobber medleverturnus, og det er skapt en usikkerhet knyttet til hvorvidt Fagforbundet har et ønske om å ta vekk denne ordningen. Det er nødvendig å presisere at Fagforbundet ikke er motstander av medleverturnus. Imidlertid mener forbundet at Fagforbundet skal ha en hånd på rattet og at de ansatte skal ha ryddige arbeidsvilkår.

Fagforbundet Bergen sine medlemmer som jobber medleverturnus hos en privat arbeidsgiver får informasjon fra fagforeningen og Kompetansesenteret.

Mer info om denne saken finner du her.

Om du er interessert i hva som skal opp i Arbeidsretten fremover, eller om avgjørelser som er fattet, finner du det på Arbeidsrettens nettsider. Arbeidsrettens historie finner du her.

 

Tariff 2022 (lønnsoppgjøret)

Vi er på vei inn i et nytt hovedoppgjør. Vi regner med det kommer til å bli
krevende forhandler på alle avtaleområder, men som alltid skal Fagforbundet
Bergen være klare dersom forhandlingene bryter sammen og det skulle bli streik.  En essensiell del av forberedelsene våre er å ha god oversikt over hvor medlemmene jobber, og hvilken stilling de har.

Vi vil takke dere som er inne på medlemsportalen og sjekker opplysningene, og sender eventuelle korreksjoner ved feil. Om du ikke har gjort det, så finner du medlemsportalen her.  

Vi kan lese at det er uenighet mellom arbeidstakerorganisasjonene i forkant av forhandlingene, hvor det spesielt har vært fokusert på hvorvidt frontfagsmodellen skal ligge til grunn også i år. Fagforbundet mener frontfagsmodellen har vært, og er, en god modell for det norske arbeidslivet.  

Også knyttet til hvorvidt enkeltgrupper bør løftes særskilt er et tema. Arbeidstakerorganisasjonen Unio har flagget at de mener at deres medlemsgrupper bør få et særskilt løft.

Fagforbundet er ikke uenig behovet for en betydelig lønnsøkning, men holder fast ved at alle skal ha det. Vi må holde fast ved en solidarisk lønnspolitikk også når det er krisetider.  

Fagforbundet har produsert en rekke videoer som skal brukes i forkant av lønnsoppgjøret. Du kan gjerne dele disse i sosiale medier. Du finner en av de her.

I et lønnsoppgjør brukes det gjerne mye ord og uttrykk som kan være ukjente. FriFagbevegelse har et tariffleksikon som du finner her.

 

Yrkesseksjonsarbeid

Det er en av de fire yrkesfaglige seksjonene som ivaretar medlemmene sine behov knyttet til faglig utvikling og yrkespolitisk påvirkningsarbeid. Om du har innspill til ting som bør tas opp, eller forslag til yrkesfaglige tilbud/tema som vi burde arrangere så kan du ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

Kontaktinformasjon

 

Samarbeid på tvers 

Gode velferdstjenester er avhengig av at en rekke yrkesgrupper jobber sammen mot det samme målet, og at man anerkjenner hverandres verdi, kompetanse og plass på laget.

Et godt spørsmål å stille seg er «hvorfor gjør vi det vi gjør?», og hvordan bidrar
jeg og alle mine kollegaer på ulike måter til å nå det langsiktige målet?

Om du har gode ideer til hvordan dere på din arbeidsplass kan bli enda bedre til  å samarbeide på tvers, vil vi gjerne høre om det. Om dere vil ha hjelp fra fagforeningen til å gjennomføre noe knyttet til dette, så ta kontakt med en av yrkesseksjonene.

Bli også gjerne med i facebook-gruppen Fagforbundet – tverrsektorielt samarbeid

 

Kurskalender:

En oversikt over yrkesfaglige tilbud finner du i aktivitetskalenderen på www.fagforbundet.no. Du finner kalenderen her.

 

Ungdomsarbeid

Alle unge medlemmer (de under 30 år) er også medlem i Fagforbundet Ung, som er Fagforbundet sin ungdomsorganisasjon. Du finner info om hva de jobber med her.

I Fagforbundet Bergen er det ungdomstillitsvalgt som er kontaktperson når det gjelder ungdomsarbeidet.

Kontaktinformasjon til ungdomstilltsvalgt:

 

Pensjonistarbeid

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Fagforbundet når du avslutter yrkeskarrieren. Vi ønsker at du skal fortsette som pensjonistmedlem, og ta del i de tilbudene som pensjonistutvalget jobber med. De jobber med sosiale tilbud til pensjonistmedlemmer, og de er også kontaktpunkt for fagforeningens arbeid for uføre. 

Kontaktinformasjon til pensjonisttillitsvalgt:

 

Verving

Arbeidstakerorganisasjonene sin styrke ligger i antall medlemmer som står bak kravene. Altså, er det «kjøttvekten» som i hovedsak teller når det gjelder gjennomslag for viktige saker. Frem mot lønnsoppgjøret er dette naturligvis også svært viktig. Jo flere vi er, dess sterkere står vi.

Vi oppfordrer alle til å spørre sine uorganiserte kollegaer om de vil bli medlem i Fagforbundet. I tillegg til gevinsten av en sterkere organisasjon både nasjonalt og lokalt, får du også fine vervepremier. Hvilke vervepremier som finner kan du se her.

Om du vil verve noen, kan du enkelt gjøre dette her.

Gode grunner for å være medlem kan du lese her.

 

Lokalpolitikk

 

Aktuelt

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

Kontakt oss

 

Videoer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?