Styret i fagforeningen

Navn
Sara Bell
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 95002837
Epost
Epost: leder@fagforbundet-bergen.no
Navn
Anders Nordanger
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 41102444
Epost
Epost: nestleder@fagforbundet-bergen.no
Navn
Stein-Helge Olsen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 46801520
Epost
Epost: stein-helge.olsen@bergen.kommune.no
Navn
Åse Rønhovde
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90636561
Epost
Epost: shs@fagforbundet-bergen.no
Navn
Ann Kristin Solsand
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 94507842
Epost
Epost: ska@fagforbundet-bergen.no
Navn
Rita Midthun
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 93635871
Epost
Epost: rita.midthun@hotmail.com
Navn
June Kathrine Madoun
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 92021329
Epost
Epost: junekathrine.madoun@bergen.kommune.no
Navn
Veronica Hansen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 94488375
Epost
Epost: htv.stendiheimta@gmail.com
Navn
Nina Sofie Lid
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90118980
Epost
Epost: nina.lid@hotmail.com
Navn
Knut Remi Heimvik
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92262066
Epost
Epost: knut.remi.heimvik@fagforbundet.no
Navn
Kenneth Rasmussen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90950198
Epost
Epost: kenafot@hotmail.com
Navn
Beate Didrikson
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41127231
Epost
Epost: beatedidrikson@hotmail.com
Navn
Kenneth Rasmussen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90950198
Epost
Epost: kenafot@hotmail.com
Navn
Line Mosheim
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 40090086
Epost
Epost: linejmosheim@yahoo.no
Navn
Kim Andre Weidemann
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 41601966
Epost
Epost: kim.weidemann@gmail.com