Til hovedinnhold

Nå stiger sykefraværet – hva gjør din arbeidsplass? Fem råd!

Mange arbeidsplasser opplever nå et høyt sykefravær. Slik kan din arbeidsplass håndtere situasjonen.

03.02.2022
Sist oppdatert: 03.02.2022

Omikron-viruset sprer seg raskt, og det er vanskelig å unngå sykefraværet som følge av det. Mange blir sykmeldt, og for noen arbeidsplasser kan det bli krevende å opprettholde drift.

Med så mange borte fra jobb, blir det også et høyt arbeidspress på dem som er igjen på jobb.  

De fleste arbeidsplasser må forberede seg på et høyt sykefravær fremover, og må gjøre det de kan for å holde hjula i gang.

Hva kan din arbeidsplass gjøre i denne situasjonen?

1. Finn løsninger sammen

Arbeidsplassene i Norge er dyktige til å finne løsninger i fellesskap. Det blir ekstra viktig nå. Ha derfor tett kontakt med de ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Finn ut hvordan dere best kan håndtere situasjonen sammen. Det kan gjøre arbeidet lettere.

2. Følg opp de som er på jobb

De som er i jobb må strekke seg langt for at arbeidsplassen skal fungere og få levert det den skal. Det er ekstra viktig å følge opp disse nå, og sørge for at arbeidsforholdene blir best mulig for dem.

3. Prioriter oppgavene

Alle arbeidsplasser bør nå spørre seg; Hva er det viktigste vi gjør nå for å holde hjula i gang, og hva kan vi nedprioritere? Sørg for å ha en plan B, og kanskje en plan C på hvordan dere skal organisere arbeidshverdagene fremover.  

4. Vær tett på og støtt hverandre

Støtte og motivasjon er viktig i denne krevende tiden. Dette kan alle bidra til – både ledere og medarbeidere. Vær ekstra raus med tilbakemeldinger og oppmuntrende ord.

5. Hold kontakten med de sykmeldte

Kontakten med arbeidsplassen er viktig når du er sykmeldt. Her har ledere et spesielt ansvar, men alle kan bidra. Hold de sykmeldte oppdatert på det som skjer på arbeidsplassen, og hold kontakten. 

Se muligheter og tilrettelegg arbeidssituasjonen der det lar seg gjøre. Er det mulig å jobbe litt, er det bedre enn ingenting.

Les mer om sykefraværsoppfølging i Idebanken

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?