Til hovedinnhold

Karantenebestemmelsene i skole og barnehage

Det blir fra 01.01.22 innført nye karantenebestemmelser for ansatte i skole og barnehage som i praksis vil frarøve ansatte fritiden sin, uten kompensasjon. Vi mener at dersom barnehager og skoler må holdes åpne, må det være på rødt nivå fram til vaksinering med 3. dose er gjennomført for ansatte i oppvekst.

28.12.2021 av Berit Tevik
Sist oppdatert: 28.12.2021

Før jul kom FHI med anbefaling til regjeringen om ansatte i skole og barnehage skulle unntas karantenereglene på lik linje med ansatte i samfunnskritiske funskjoner. Den 27.12.21 annonserte regjeringen at endringen i karatenebestemmelsen innføres med virkning fra 01.01.22.

Dette innebærer at ansatte i skole og barnehage fra oppstart etter jul ikke skal i karantene dersom de er nærkontakt til en smittet. Unntaket fra dette er om nærkontakten er et husstandsmedlem.

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo stiller seg undrende til denne vurderingen på dette tidspunktet. Vaksinering med dose 3 er i gang og gjennomføres med høyt tempo. Slik man kan lese på FHI sine sider unntas man karantene i sin helhet syv dager etter at man har mottatt oppfriskningsdose/dose 3. Les fra veilederen her

Vår vurdering er at det på dette tidspunktet ville vært mer hensiktsmessig med rødt nivå i barnehage og skole fram til alle ansatte i skole og barnehage har fått tilbud om dose 3.

Ansatte i barnehage og skole jobber i en tjeneste hvor reelt smittevern er nærmest fraværende. De ansatte kan benytte seg av munnbind og smittevernveilederen tilråder  forsterket renhold. Dette renholdet gjennomføres i stor grad av de samme ansatte som ivaretar barna og ikke av renholdspersonalet. Det er i tillegg et høyt antall nærkontakter, både barn og voksne. Smittesituasjonen inn mot jul, og også tidligere, var og har vært ekstremt høyt mange steder.

Vi forstår regjeringens ønske om å holde barnehager og skoler åpne i størst mulig grad. Vi opplever dette likevel som uheldig ovenfor de ansatte.

Det er ikke sagt noe fra myndigetenes hold om vurdering knyttet til smitteøkning ved endring i denne karantenebestemmelsen.

I tillegg reiser de fleste av våre medlemmer kollektivt til og fra jobb. Dette må vi anta at de fremdels kan gjøre selvom de kun er i karantene på fritiden.

Denne endringen i karantenebestemmelsene oppleves som nok et svik fra styrende myndigheter. Det er ingen form for risikotillegg eller kompensasjon for tapt fritid. Ansatte i skole og barnehage er i utgangspunktet lavtlønnet. En del av våre medlemmer har flere jobber. Hva skjer med tapt inntekt fra disse ekstrajobbene? Vil karantenefritaket gjelde annen jobb også? Realiteten er at en del av våre medlemmer ikke har en lønn å leve av i sin stilling i oppvekstsektoren.

De ansatte i skole og barnehage er utslitte og har vært dette over lang tid.

Vi er bekymret for framtidas barnehage og skole.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?