Til hovedinnhold

Spørsmål og svar om romjula 2021

Dersom du skal ta ut ferie eller må jobbe i romjula har vi laget en artikkel med noen ting det er viktig å huske på før ferien eller romjula begynner. Her svarer vi blant annet på hva som skjer om du skulle bli syk eller må i karantene i ferien din.

17.12.2021 av Anders Borg
Sist oppdatert: 22.12.2021

For deg som skal ha ferie:

Hva skjer om jeg blir syk i ferien min?

  1. om du har avtalt ferie og blir syk før ferien kan du kreve at ferien utsettes. Det er viktig at du da leverer legeerklæring senest siste arbeidsdag før du skal gå ut i ferie.
  2. Dersom du blir syk i løpet av ferien din må du levere legeerklæring på dette så fort som mulig etter du er tilbake i jobb igjen. Du vil da ha krav på å få erstattet tilsvarende antall dager du har vært syk.

Her kan du lese fra ferieloven.

 

Hva skjer om jeg må i karantene mens jeg har ferie?

Dersom du havner i karantene i ferien er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din så fort som mulig for å få en sykemelding. Dette må meldes inn på samme måte som sykdom til arbeidsgiver. Dette er noe uavklart problematikk, men vi mener at det skal behandles likt som sykdom i ferien. Dersom du får avslag på erstatningsferie fra din arbeidsgiver er det viktig at du tar kontakt med din tillitsvalgt så fort som mulig, slik at saken kan behandles av Fagforbundet.

For deg som skal jobbe:

Hva menes med smittevernfaglig forsvarlig?

Det betyr blant annet at det skal iverksettes tiltak som at folk som er syke ikke skal komme på arbeidsplassen, det stilles ekstra krav til hygiene og det skal innføres kontaktreduserende tiltak.

 

Her kan du lese mer om hva dette betyr.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/barnehager-skoler-og-utdanning

 

Seks timers arbeidsdag (gjelder kun ansatte i Oslo kommune)

For arbeidstakere i Oslo kommune skal romjulsdagene vare i 6 timer. Dersom du må jobbe mer enn dette har du krav på overtid for overskytende timer.

 

For deg som jobber i barnehage:

Hva gjør jeg om det er for få på jobb?

Både grunnbemanning og pedagogisk bemanning er bestemt i lov og forskrift. I barnehagen skal det være minimum en voksen pr. tre barn under tre år og en voksen pr. seks barn over tre år. Disse reglene gjelder uansett. Dersom det er for få voksne på jobb kan man ta kontakt med verneombud som har myndighet til å stenge barnehagen. Dersom man har et avviksmeldingssystem, må man rapportere avvik på bemanning der. Det er lurt å ha dialog med lederen sin om dette. I private barnehager er det også en mulighet å kontakte barnehagemyndigheten i bydelen.

Her kan du lese om grunnbemanning og pedagogisk bemanning fra barnehageloven:

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§26

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§25

 

For deg som jobber i Aktivitetsskolen:

Hvem er skolens leder i romjula?

Det skal til en hver tid være en fungerende rektor, eller ansvarlig på skolen i romjula. Det er lurt å få avklart hvem som er skolen øverste ansvarlig i ferien. Covid-forskriften sier det skal drives smittevernfaglig forsvarlig, dersom man mener det ikke gjøres bør man ta kontakt med verneombudet. Dersom verneombudet på skolen skal ha ferie i jula er det lurt å avklare hvem som er har dette ansvaret i romjula før skoleferien begynner. Verneombudet har mulighet til å stenge aktivitetsskolen om det ikke drives forsvarlig.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?