Til hovedinnhold

Julehilsen fra Yrkesseksjon kontor og administrasjon

God jul og godt nytt år fra Yrkesseksjon kontor og administrasjon

16.12.2021
Sist oppdatert: 17.12.2021

2021 har vært et begivenhetsrikt år på både godt og vondt. Vi har opplevd strenge restriksjoner, en gledelig gjenåpning av samfunnet, og den enorme skuffelsen over at den ikke ble langvarig. Vår medlemmer har opplevd et arbeidsliv i konstant endring, noen med mer press enn andre. Men alle har måttet omstille seg raskt og vi er stolte av våre medlemmer som bidrar så sterkt til kvalitet i tjenester, og våre tillitsvalgte som sikrer et forsvarlig arbeidsliv.

Fagforbundet har fått innfridd mange krav etter stortingsvalget. Allikevel gjenstår det mye arbeid for oss for å trygge og sikre våre medlemmer et godt og trygt arbeidsliv med muligheter for livslang læring. Vi har opplevd ufattelige tap, som det tragiske drapet på et NAV-kontor, opplevd permitteringer og usikre arbeidsforhold, men Fagforbundet har også vunnet frem i viktige saker for mange, jobbet for bedre rammevilkår for våre medlemmer og gitt våre medlemmer seminarer, webinarer, og muligheten til å ta videreutdanning.

Året 2022 vil bli nok et spennende år. Yrkesseksjonen skal fortsette å jobbe frem gode tilbud til våre medlemmer og bedre rammevilkår. Vi skal rette en ekstra innsats mot å forhindre vold og trusler på arbeidsplasser. Både i NAV, men også for mange av de andre medlemmene våre som ofte opplever dette i hverdagen. Når mange av oss nå er tilbake på hjemmekontor er det viktig at Fagforbundet også følger opp regjeringens arbeid med hjemmekontor forskriften og påser at arbeidstakere er sikret, også når de jobber hjemmefra. I 2022 skal vi også gjennomføre Fagforbundets landsmøte og landskonferanser. Og dermed sette retningen for neste periode.

Det kan kjennes litt bittert at vi nå på tampen av 2021 sitter på samme sted som vi gjorde på slutten av 2020, og at vi nok en gang håper på et bedre, og friere, år neste år. Vi må ha troen på at vi kommer oss gjennom dette også. Sammen. Fagforbundet og yrkesseksjonen vil rette en stor takk til alle de som ikke vil oppleve at juleroen senker seg enda. De som må jobbe ekstra nå, igjen, for at vi alle skal være litt tryggere i samfunnet. Alle de ulike yrkesgruppene som jobber på sykehus, teststasjoner, skole og barnehager, men også de som sitter i kommunene med et beredskaps og ledelses-ansvar og de som jobber med å administrere og koordinere den ekstra innsatsen.

God jul og godt nyttår

Ta vare på deg selv og hverandre,

 

Trond Finstad

Yrkesseksjonsleder

På vegne av styret i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?