Til hovedinnhold

Årsmøte 2022

Årsmøte, vil som i fjor, bli avholdt digitalt.

19.01.2022
Sist oppdatert: 19.01.2022

Dato: 26.01.2022
Klokkeslett: 18.00
Digitalt årsmøte på Teams

Dagsorden:

  1. Åpning/konstituering
  2. Valg av dirigent, to referenter og to protokollvitner
  3. Årsberetning 2021
  4. Regnskap og fullstendighetserklæring for 2021
  5. Handlingsplan 2022
  6. Innkomne forslag
  7. Bevilgninger
  8. Budsjett 2022
  9. Valg

Påmelding sendes til:

Påmelding må inneholde fullt navn, tlf.nr, og e-postadresse.

Info: Møteinnkalling med link og årsmøtepapirer vil bli sendt ut rett i forkant av årsmøte til påmeldte deltakere. Årsmøtepapirene finner du også her:

Mvh Styret

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?