Til hovedinnhold

NSM-rapport: Sikkerhetsarbeidet i Norge må forsterkes betydelig

Selv om mange virksomheter jobber bra med digital risiko, må sikkerhetsarbeidet forsterkes betydelig i Norge, både når det gjelder forebygging og beredskap. Det konkluderer Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) med i den årlige rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021».

02.12.2021
Sist oppdatert: 02.12.2021

Antall alvorlige hendelser registrert hos Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i 2020 var tre ganger så mange som i 2019. Flere av disse var omfattende operasjoner hvor flere virksomheter var berørt.

Hendelser knyttet til løsepengevirus/krypteringsvirus øker og blir mer avanserte. Aktørene bruker flere metoder som pressmiddel for å få betalt løsepenger, slik som trusler om publisering av sensitive data. Samlet sett utgjør disse forholdene et taktskifte.

Les mer hos Norsis her: NSM-rapport: Sikkerhetsarbeidet i Norge må forsterkes betydelig - (norsis.no)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?