Til hovedinnhold

Nav-tillitsvalgte frykter for sikkerheten: Nå advarer de mot for lite publikumsmottak

Arbeids- og velferdsetaten vil spare penger og redusere arealbruken på Nav-kontorer. Tillitsvalgte Janne Håkonsen og Alice Sletbak frykter at sikkerheten i publikumsmottaket blir svekket.

01.12.2021
Sist oppdatert: 09.12.2021

Det pågår i øyeblikket ca 40-50 eiendomsprosesser i Nav der reforhandling av leiekontrakter, samlokalisering, ombygging og ny utforming av kontorer er aktuelt. Bakgrunnen er at eiendomskostnadene har økt betydelig i seinere år.

For å spare inn på areal- og pengebruk utarbeidet Arbeids- og velferdsetaten Nav i 2019 et nytt arealkonsept med felles arealnorm, og en veileder med forslag til løsninger ved leie av lokaler og utforming av arbeidsplasser. 

– Vi er redd minimumsnormen for sikkerhet på Nav-kontorer ikke blir ivaretatt med et så lite publikumsmottak som det er foreslått, sier Janne Håkonsen og Alice Sletbak, som er tillitsvalgte for Fagforbundet og FO ved Nav Sagene i Oslo.

Et av mange Nav-kontorer der leieavtalen går mot slutten og nye eller ombygde kontorlokaler er under planlegging. Bydelsdirektøren og statlig og kommunal leder på Sagene-kontoret har akseptert totalarealet og romløsningen som er skissert. Men Fagforbundet, FO og verneombudet på huset har protestert.

– Vi har alle varsla direktør og ledelsen her om at verken FO, Fagforbundet eller verneombudet støtter forslaget som ligger der nå.

Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

Det er også andre sider ved arealkonseptet Håkonsen er skeptisk til. Langt færre kvadratmeter pr ansatt innebærer også overgang til såkalt aktivitetsbasert arbeidsplass (ABW). Det betyr inndeling i ulike soner for forskjellige typer arbeidsoppgaver, ingen faste plasser og færre fullergonomiske arbeidsplasser enn antall ansatte. Ved Nav Sagene er det lagt opp til 64 prosents dekning. Det betyr at det er 97 ergonomiske plasser til 149 ansatte.  Et konsept der det ikke er plass til alle samtidig på jobb står ikke på de tillitsvalgets ønskeliste.

– Min påstand er at det bryter med arbeidsmiljøloven og at vi blir avhengig dispensasjon fra loven for å kunne gjennomføre noe vi heller ikke ser som den beste løsningen, sier Håkonsen.

Trond Finstad understreker at utforming av kontorlokaler og arbeidsplasser har stor betydning for de ansatte, og at endringer må oppleves hensiktsmessige.

– Vi stiller oss spørrende til såkalte aktivitetsbasert arbeidsplasser, hvor ansatte ikke har en fast arbeidsplass, men skal flytte seg rundt i lokalet etter hvilken oppgave man skal løse.

De ansatte er veldig fornøyd med beliggenhet til bydelskontoret på Sagene og like fornøyde med å ha cellekontor, ifølge Håkonsen, som er redd plassmangelen vil tvinge fram mer bruk av hjemmekontor.

– Med alt det negative det medfører for det kollegiale. Dette er en tøff jobb å stå i. Vi vasser i folks kriser og tragedier og trenger ventiler, ikke sitte hjemme aleine med skjebnene.

Les hele artikkelen i Fagbladet her

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?