Til hovedinnhold

PBLs eieraksjon mot kutt i pensjonstilskudd

PBL planlegger onsdag 24.11.21 en aksjon der de oppfordrer sine medlemmer til å stenge barnehagene sine kl. 14.00 i protest mot regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager. Her kan du lese hva vi mener om den planlagte aksjonen

22.11.2021 av Anders Borg og Jessica Rundin
Sist oppdatert: 23.11.2021

Onsdag 24.11.21 vil mange av de private barnehagene under Private Barnehagers Landsforbund (PBL) aksjonere ved å stenge allerede kl. 14. Vi vet at andre private kjeder også vil tilslutte seg aksjonen. Dette er en protest mot at pensjonspåslaget til private barnehager senkes fra 13% til 10%. Mange private barnehager har i flere år hatt høyere i pensjonstilskudd enn reelle pensjonsutgifter. Regjeringens foreslåtte kutt vil først og fremst ramme de barnehagene som i dag ikke bruker hele tilskuddet til pensjon.

PBL skriver på sin nettside at dette er en protest «mot forslag om kutt i tilskudd på flere hundre millioner kroner og systematisk forskjellsbehandling av barn i private og kommunale barnehager». Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo mener det er viktig å understreke at ingen av våre medlemmer risikerer å få kuttet i sin pensjon. Vi vil også presisere at denne aksjonen ikke skal gå ut over de ansatte i noen form.  Eierne kan ikke kreve aktiv deltakelse fra de ansatte i aksjonen eller pålegge dem å ta ut for eksempel avspasering.   

Du kan sjekke hva som gjelder for din barnehage gjennom:

  • Først sjekk hva PBL har lagt som kutt. (sjekk her)
  • Så søk opp barnehagen på proff.no og se regnskapstallene (du kan bla deg bakover for å se tidligere år enn 2020). Omtrent nederst finner du fanen “konsernbidrag” som oppgir tall i hele tusen for hva enkeltbarnehagen eventuelt har betalt oppover i systemet.

På Fagbladets "barnehagesjekken" kan du også søke opp din egen barnehage for en enkel oversikt over din barnehages utgifter og overskudd.

Det er nyttig å være klar over at barnehager med høyere pensjonsutgifter enn utgifter, kan søke om å få dette dekket.

«Private barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn det som dekkes av påslaget, har etter søknad krav på å få det overskytende dekket. Det betyr at vilkåret om at pensjonsutgiftene må være vesentlig høyere fjernes. Både ordinære private, åpne- og familiebarnehager kan søke. For ordinære barnehager er det et krav at pensjonsavtalen må være inngått før 1. januar 2019.»

(https://lovdata.no/nav/forskrift/2021-10-27-3088)

Dette i kraft fra 01.01. 2022.

Her finner du veileder og modell for tilskuddsberegning, og der finnes også søknadsskjema for private barnehager med ekstra høye pensjonskostnader. Se lenke:

https://www.ks.no/.../veileder-for-beregning-av-tilskudd.../

 

Fagforbundet er enige med andre aktuelle arbeidertakerorganisasjoner og PBL om at det må jobbes for å påvirke departementet og KS til å gjøre en helhetlig gjennomgang av ordningen med tilskudd til private barnehager.

Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo stiller spørsmål ved tidspunktet og nødvendigheten av PBLs varslede aksjon og tilslutter oss uttalelsen til kunnskapsminister Tonje Brenna i NRK 22.11.2021: “Det er synd at PBL skyver barn og foresatte foran seg. Det setter mange i en vanskelig situasjon i en presset hverdag.”

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?