Til hovedinnhold

LO for alle i Møre og Romsdal

Fagforbundets "LO for alle"-prosjekt ledes av prosjektsekretærene Martin Raaen Eidissen og Mette Sofie Sigvartsen. Denne uka har de vært på besøk i Molde for å bistå Møre og Romsdal med deres aktiviteter i prosjektet.

18.11.2021 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 18.11.2021

Fagforbundet er en del av et stort prosjekt koordinert av LO som heter "LO for alle". Målet med prosjektet er å øke LO-forbundenes andel av organiserte med høyere utdanning.

Kvalifiserte framskrivninger viser at stadig flere i årene som kommer vil ta høyere utdanning. Derfor er det helt nødvendig for Fagforbundet å organisere disse arbeidstakerne i like stor grad som medlemmer uten formalkompetanse og med fagbrev dersom vi skal fortsette å være like sterke som i dag.

I Fagforbundet er det valgt ut fire yrkesgrupper - én fra hver yrkesseksjon. Yrkesseksjon kontor og administrasjon har valgt ut HR- og personalansatte som sin prioriterte yrkesgruppe i prosjektet.

Som en del av "LO for alle"-prosjektet reiser prosjektsekretærene Mette Sofie Sigvartsen og Martin Raaen Eidissen på besøk til alle landets forbundsregioner. Under disse besøkene holdes det møter med styrene i forbundsregionene og et utvalg av fagforeningene i regionene. I tillegg er de med på arbeidsplassbesøk der dette er mulig. Denne uka har Møre og Romsdal stått for tur.

På tirsdag var det en lang og innholdsrik dag med Møre og Romsdals regionstyre. Her så vi på utviklinga i prosjektet, snakket om medlemsutvikling og måltall, om yrkespolitikk og om hvordan forbundsregionen kunne jobbe med prosjektet videre.

På onsdagen ble det gjennomført et seminar med regionstyret og tillitsvalgte fra fire forskjellige fagforeninger. I tillegg til en kortversjon med noe av innholdet fra tirsdagen avholdt vi en workshop for å snakke om hvordan vi i Fagforbundet kan bli flinkere til å ivareta og tiltrekke oss medlemmer med høyere utdanning.

Noen av spørsmålene som ble diskutert var mer overordna. Hva er yrkespolitikk? Hvordan kan Fagforbundet i Møre og Romsdal jobbe yrkesfaglig og yrkespolitisk for å ivareta medlemmer med høyere utdanning enda bedre enn vi gjør i dag?

Andre spørsmål var enda mer konkrete. Har vi god nok oversikt over vervepotensialet vårt i alle fagforeningene i forbundsregionen? Hvordan fungerer samarbeidet mellom verveansvarlige og yrkesseksjonslederne i fagforeningene? Hva slags yrkesspesifikke tilbud har Fagforbundet i Ålesund og Molde til sykepleiere, barnehagelærere, HR-ansatte og ingeniører? Og hvordan profilerer Fagforbundet i Hustadvika og Sunndal arbeidet som gjøres i tradisjonelle og sosiale medier?

Deltakerne på seminaret kunne for øvrig glede seg over god medlemsvekst så langt i prosjektperioden. Fra 1. januar 2020 til 1. november 2021 hadde Fagforbundet vokst med 11,1 % yrkesaktive medlemmer blant prosjektets prioriterte yrkesgrupper. Det ble ikke mindre å juble over at Møre og Romsdal har bidratt til å dra opp dette snittet med deres 18 % økning - attpåtil i en pandemi.

Alt i alt var det to gode dager med mange innspill og diskusjoner, og som lesere kan se var alle deltakerne fortsatt blide på slutten av onsdagens omfangsrike fagligpolitiske økt.

Er du nysgjerrig på å lese mer om typiske medlemmer i "LO for alle"-prosjektet? Da kan det være fint å ta en titt på denne siden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?