Til hovedinnhold

Kvantesprang under LO IKT-konferansen 2021!

LO IKT-konferansen ble avholdt den 17. november. Marianne Bathen ved ETH Zürich og Lars Nordbryhn fra IBM innledet om kvantedatamaskiner. Tilhørere var fysisk tilstede og fulgte per streaming.

17.11.2021
Sist oppdatert: 17.11.2021

Bathen innledet om de mer teoretiske sidene ved kvantedatamaskiner. Vi lærte blant annet om forskjellen mellom bit og qbit, om Schrödigers katt samt mellom abiatisk modell og portmodell. Nordbryhn gikk inn på mer praktiske implikasjoner av den nye teknologien, slik som bruk innenfor medisin, finans og bioteknologi.

Mye nytt og spennede om et teknologiområde som er i stadig utvikling og vil få revolusjonernede konsekvenser for datateknologien fremover. Mest sannsynlig vil vi i fremtiden leve med en blanding av klassisk datamaskiner og kvantedatamaskiner. En satsning på dette området gjøres av både private, offentlige og internasjonale aktører.  

Presentasjoner og lenke til opptak av stream sendes til deltakerne per mail.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?