Til hovedinnhold

Norsk Standard for kontraktsbestemmelser for innsamling av avfall på høring

Foto: Fagforbundet, High and Low Studios.

Foto: Fagforbundet, High and Low Studios.

Kontraktsstandarden NS 9430 har blitt revidert og er nå ute på høring fram til 31. desember. Alle kan avgi høringssvar.

05.11.2021 av Bendik Flomstad
Sist oppdatert: 05.11.2021

Standarden NS 9430 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling av avfall" retter seg mot kommuner og andre oppdragsgivere som skal kontraktsfeste periodisk innsamling og transport av avfall, samt leverandører som påtar seg slike oppdrag.

Hensikten med standarden er blant annet å sikre forutsigbarhet og minske risiko for konflikter mellom partene. 

Endringer i ny utgave 

Det er gjort flere endringer i NS 9430, og de viktigste endringene er: 

  • Strukturen i standarden er forandret i henhold til tidslinjen i gjennomføringen 
  • Det er inkludert krav som skal sikre at personvernprinsippene blir ivaretatt 
  • Det er konkretisert krav til ruteplan og språkkrav til renovatørene 

Høring og videre framdrift 

Standarden er på høring til 31. desember 2021. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden. Du kan laste ned høringsforslaget gratis og sende dine kommentarer elektronisk gjennom Standard Norges høringssystem «Standard på høring». 

Standardiseringskomiteen

Fagforbundet har vært representert i komiteen som har utarbeidet standarden ved et medlem av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk sin faggruppe for renovasjon. Komiteen har også bestått av representanter for Damhaug Consulting, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, NordRen, Norsk Gjenvinning Renovasjon, Renovasjon i Grenland samt Renovasjonsselskapet for Drammensregionen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?