Til hovedinnhold

Man får bistå folk i vanskelige situasjoner

Ola Erik Blæsterdalen, teatertekniker og fellestillitsvalg i Fagforeningen Teater og scene

02.11.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 03.11.2021

Jeg har vært tillitsvalgt siden Riksteaterets forestilling Dråpen i 2009. Sammen med tidligere fellestillitsvalgt Nora Hagen fant vi omtrent 35 brudd på tariffavtale og arbeidsmiljølov. Så satte vi oss ned og fant 35 forslag til løsninger som vi så tok med til ledelsen. Det ble min ilddåp som tillitsvalgt.

Vervet består av mye forskjellig

Vervet som fellestillitsvalgt består av veldig mye forskjellig. Fra tariff og lønnsoppgjør til personalsaker, kurs og reising for å treffe medlemmer og være med på møter. Jeg bruker endel tid på å ha oversikt over forskrifter, tariffavtaler, arbeidsmiljølov og andre relevante lover.  Etter streiken for kjønnsnøytral og livslang pensjon i kultursektoren har jeg også blitt ganske god på spørsmål om pensjon. Jeg bistår også enkeltmedlemmer med andre problemstillinger de måtte ha for eksempel opp mot NAV.

Under kulturstreiken var en av de større jobbene å skaffe oss oversikt over medlemmene, slik at vi kunne være sikre på hvem som kunne tas ut i streik. Det er mange problemstillinger som det må tas hensyn til. Vi bør ikke ta ut folk som er sykemeldte, og for eksempel de som er på arbeidsavklaringspenger kan få problemer med NAV om de tas ut.  For å få til dette er vi helt avhengig av de lokale tillitsvalgte i klubbene. De er de eneste som har full oversikt og de gjorde en fantastisk jobb under hele streiken.

Noen gang er det nok å lytte

Det å være tillitsvalgt er utrolig lærerikt og givende. Du får et innblikk i hvordan den norske modellen virker og får se trepartssystemet i praksis. Man får lov til å sneie innom juss, og man får blant annet lære at en lovtekst kan forstås på flere måter. Du får jobbe med folk og bistå dem i krevende situasjoner. Av og til er det nok å bare lytte på hva medlemmene har å si, for det er ikke sikkert at du kan gjøre noe med situasjonen. Ofte er det nok å få vite at arbeidsgiver ikke har gjort noe feil. I de tilfellene hvor jeg mener at ting er gjort på feil måte, så kan jeg sammen med tillitsvalgte ta det opp med arbeidsgiver og eventuelt til slutt løse det gjennom rettssystemet.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?