Til hovedinnhold

Ungdomsarbeiderne skaper sosiale møteplasser

Ungdomsarbeiderne skaper sosiale møteplasser i ditt nærmiljø. Over 100 000 ungdommer bruker fritidsklubber og ungdomshus. Godt ungdomsarbeid skapes av kompetente og engasjerte ansatte.

28.10.2021
Sist oppdatert: 29.04.2022

Fritidsklubber tilbyr ungdomsstyrte aktiviteter for ungdom mellom 13 og 20 år. Det er over 100 000 ungdommer som bruker fritidsklubb, dette er den nest mest brukte aktiviteten etter idrett. Ca. 40 % av ungdom mellom 13 og 16 år bruker fritidsklubb flere ganger i måneden.  

Ansatte i fritidsklubb samarbeider med andre tjenester på oppvekstområdet, som skole, utekontakter, barnevern eller kulturvirksomheter. Metodikken ungdomsarbeiderne bruker baserer seg på ungdommenes interesser og behov.

Ungdomsarbeiderne i fritidsklubb er underlagt samme lovverk som andre kommunalt ansatte, og følger både reglene for taushetsplikt i forvaltningsloven, samtidig som de er myndighetenes lokale apparat for å realisere FNs barnekonvensjons artikkel 31 om at barn har rett til fritid og kultur. De fleste fritidsklubber tilbyr kulturaktiviteter og selvorganisert idrett. Musikk, dans og gaming er viktige aktiviteter.

Fritidsklubbene skal være mobbefrie, rusfrie og trygge. Fritidsklubber har lange tradisjoner med forebyggende arbeid i Norge.

Det finnes ca. 690 kommunale fritidsklubber, ungdomshus, ungdomskultur eller andre åpne møteplasser for ungdom. Om lag 2500 ungdomsarbeidere jobber i fritidsklubb. Fagforbundet organiserer de ansatte i fritidsklubbene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?