Til hovedinnhold

Stans okkupasjonen av Vest-Sahara!

Kolonitiden er ikke over. Ifølge FN er det fortsatt et uløst kolonispørsmål igjen på det afrikanske kontinent: Vest-Sahara. Istedet å bli selvstendig fra Spania på 1970-tallet, ble territoriet ulovlig okkupert av nabolandet Marokko.

01.11.2019
Sist oppdatert: 10.11.2021

Til tross for at både FN, Haag-domstolen og EU-domstolen er tydelige på at Vest-Sahara ikke er en del av Marokko, viderefører Marokko den folkerettsstridige okkupasjonen. Okkupasjonen har store humanitære konsekvenser for Vest-Saharas folk.

Bor i flyktningleire eller under militær kontroll

Halve folket, rundt 200.000 saharawier, bor som flyktinger i flyktingleirer i nabolandet Algerie. Resten bor under streng militær kontroll i de okkuperte territoriene.
Frigjøringsbevegelsen Polisario kjemper en intens diplomatisk kamp for å forsvare sitt folks rettigheter.

Bryter våpenhvileavtalen

Våpenhvileavtalen fra 1991, som innebar at saharawiene skulle få delta i en folkeavstemning, er ikke respektert av Marokko. FNs Sikkerhetsråd forblir handlingslammet i konflikten, all den tid Marokkos nærmeste allierte, Frankrike, skyter ned initiativer og forhindrer at FNs personell i territoriet får rapportere på de alvorlige bruddene på menneskerettighetene.


Norske selskaper tar del i plyndringen

Norske selskaper, som rederiet Green Reefers og fiskeribedriften Sjøvik AS, tar del i Marokkos folkerettsstridige plyndring av territoriets ressurser, uten at Vest-Saharas folk har fått avgitt sitt samtykke. Fagforbundet Ung støtter det saharawiske folkets fredelige frigjøringskamp og krever at den planlagte, FN-ledete, folkeavstemmingen avholdes.


Fagforbundet Ung berømmer Utenriksminister Søreide for å ha tatt opp med franske myndigheter at de må slutte å undergrave FNs mulighet til å rapportere på overgrepene i territoriet.


Fagforbundet Ung ber Regjeringen trappe opp det politiske presset på Frankrike og Marokko, slik at saharawiske politiske fanger slippes fri, FNs spesialrapportører på menneskerettigherer får besøke Vest-Sahara, og folkeavstemningen om uavhengighet respekteres, slik at saharawiene får sin rett til selvbestemmelse innfridd.
Fagforbundet Ung fordømmer de norske selskapene som tar del i plyndringen av territoriet, og som dermed bryter norske Regjeringens frarådning mot næringsliv i Vest-Sahara.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?