Til hovedinnhold

Nei til sentralisering – ja til distriktene

I større og større grad ser vi at arbeidsplasser flyttes ut av distriktene og til mer sentrale strøk. Regjeringas nedlegging av høgskoletilbudene i Sadnessjøen og Nesna er et grelt eksempel.

01.11.2019
Sist oppdatert: 10.11.2021

Det drives en sentraliseringspolitikk som går ut over arbeidsplasser og muligheter til å bo i distriktene. Det er ofte de unge dette går ut over, ved at de ikke får jobb der de bor og dermed er nødt til å flytte for å finne arbeid. Vi ønsker ikke at det skal bo folk bare i byene!

Arbeidsplasser der folk bor

En god distriktspolitikk som sørger for at det er arbeidsplasser der folk bor, sørger også for at tjenester kan leveres lokalt. Det er ikke ønskelig at man skal være nødt til å flytte for å få tilgang til tjenester som eldreomsorg, barnehage, skole og helsehjelp. For å få til dette må man se verdien av å ha folk boende i hele landet, ikke bare sentrale strøk.

Makta nært folket

At folk bor i distriktene fører til at vi sprer presset på infrastruktur som veier, kollektivtrafikk og områder til utbygging rundt om i landet. I tillegg vil bosetting i hele landet føre til økt samfunnssikkerhet gjennom at det finnes beredskap nært der folk er.
For å få til dette kan man etablere tiltakssoner i distriktene, slik at etablering av nye arbeidsplasser intensiveres i disse sonene. Økonomiske insentiver som redusert personskatt, momsfritak på strøm, og avkorting av studielån så lenge man bor der er også gode virkemidler. Vi må arbeide for at det skal være hensiktsmessige regioner/fylker og kommuneinndelinger i hele landet som gjør at makta ligger nært folket og at folket har en reell medbestemmelse i saker som angår dem og deres nærmiljø.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?