Til hovedinnhold

Økt anerkjennelse for de fagorganiserte

Organiseringsgraden i Norge synker, og det er et bredt samfunnsansvar å verne om den norske modellen.

01.11.2019
Sist oppdatert: 10.11.2021

  • Økt fradrag på fagforeningskontigenten;
  • At regjeringen tar ansvaret sitt på alvor og fremmer forslag til Stortinget som bidrar til at organisasjonsgraden økes, så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020.

Ifølge en ny forskningsrapport som forskerne Erling Barth, Alex Bryson og Harald Dale-Olsen har utført ved det tyske forskningsinstituttet IZA i Bonn, viser det at det er en klar sammenheng mellom et organisert arbeidsliv og produktivitet. Der går det blant annet fram at firmaets produktivitet øker med 1,7-1,8 prosent dersom organisasjonsgraden stiger med 1 prosentpoeng.

31 januar 2018 ble det vedtatt at regjeringen skal fremme sak til Stortinget med forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert. I forslaget til nytt statsbudsjett velger regjeringen å annulere dette flertallsvedtaket. Det vi ser igjen er at regjeringen ikke tar viktigheten av det organiserte arbeidslivet på alvor!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?