Til hovedinnhold

Egenregi i alle fylker og regioner

Store deler av dagens kollektivtrafikk er i dag satt ut på anbud. Fagforbundet Ung mener at dette er dårlig forvaltning av fellesskapets midler, gir dårligere tjenester til innbyggerne og dårligere arbeidsvilkår.

01.11.2019
Sist oppdatert: 10.11.2021

Anbudssystemet svekker mulighetene for å drive fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling. I de fleste konkurranser har offentlige myndigheter laget en beskrivelse av hvilken kvalitet de ønsker. I praksis må alle tilfredsstille kvalitetskravene for å delta. Dette resulterer i at de fleste tilbydere leverer anbud med relativt lik kvalitet, og da blir det til slutt pris som avgjør konkurransen. Arbeidsplasser blir oppsplittet og gir dårlige vilkår for hele og faste stillinger.Når vinneren av konkurransen ofte har lav/lavest pris så gir dette lite rom for kvalitetsutvikling. Det er også vanskelig å bygge og vedlikeholde gode fagmiljøer når leverandørene med jevne mellomrom må konkurrere om nye anbud. Anbudsutsetting av kollektivtransport krever i tillegg ressurskrevende oppfølging og kontroller. I tillegg gir det dårlig utnyttelse av kjøretøy og annet materiell fordi bussene ikke brukes hele levetiden, og kravene til bussene varierer fra fylke til fylke.

Vi mener at egenregi gir best utgangspunkt for langsiktig planlegging av organisering, drift og kvalitet- og kompetanseutvikling. Det er også et godt utgangspunkt for å ivareta ansattes lønns-, pensjons og arbeidsvilkår. Trøndelag fylke og Fagforbundet i Trøndelag har gjort et viktig og godt arbeid som resten av organisasjonen bør lære av.

Fagforbundet Ung bør arbeide med å påvirke politiske partier for å ta kollektivtransport tilbake i egenregi.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?