Til hovedinnhold

Ny regjering vil styrke Nav

Foto: Håvard Sæbø

Foto: Håvard Sæbø

Nav-ansatte i førstelinja skal få mer myndighet til å ta avgjørelser.

15.10.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 15.10.2021

Hurdalsplattformen forteller at vi kan vente flere endringer i organiseringen av Nav de fire neste åra. Fagforbundet er svært fornøyd med tiltakene som er beskrevet. 

Trond Finstad, leder i yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet er spesielt glad for gjennomslag knyttet til økt myndighet til førstelinja og at bemanningen på Nav skal styrkes.

Økt myndighet til førstelinja i Nav

  • Det lokale NAV-kontoret skal være et tilgjengelig kontaktsted for alle arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og bidra til at brukeren får tilbud om helhetlig oppfølging av sine behov uavhengig av eierskapet til ytelser og tjenester.
  • Bemanningen i NAV må også varig styrkes for å sikre tettere oppfølging av brukerne.
  • Bygge styringen av NAV på tillit til de ansattes kompetanse og delegere mer myndighet til førstelinja.
  • Støtte at kommuner som ønsker å gjenåpne NAV-kontor, kan gjøre det.
  • Sikre at NAV-kontorenes åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere.

Tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv

  • Styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig slik at en større andel av de som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring.
  • Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid.
  • Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne

Og ikke minst ser vi at det fremmes viktige tiltak for følge opp unge under 30 år som har falt utenfor arbeid og utdanning.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?