Til hovedinnhold

Meld dere på! eForvaltningskonferansen 2022 20.-21. september

(Foto: Mette K. haugen)

eForvaltningskonferansen 2022 avholdes 20.-21. september på Oslo Kongressenter.

14.10.2021
Sist oppdatert: 22.09.2022

eForvaltningskonferansen 2022 avholdes 20.-21. september på Oslo Kongressenter.

Årets konferanse har digitalt utenforskap, organisering av offentlig sektor og overvåkning i arbeidslivet som tema. Blant annet vil Fafo og UiO holde foredrag om pågående forskningsprosjekter. 

Meld dere på her: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/eforvaltningskonferansen-2022/register 

 

Program, tirsdag 20. september

10.30 – 11.00  Registrering og kaffe/rundstykker

11.00 – 11.05  Åpning av eForvaltningskonferansen 2022
Trond Finstad, Fagforbundet

11.05 – 11.30: Er et digitalt samfunn der «alle skal med» mulig?
Gunn Karin Gjul, KDD

11.30 – 12.15: Om møtet mellom digital forvaltning og idealet om den aktive borger
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

12.15 – 12.30: Diskusjon og spørsmål til det foregående innlegget

12.30-13.30 Lunsj

 

Tema I: Digitalt utenforskap

13.30 – 14.00: Hvem faller utenfor det digitale samfunnet?

Hanne Størset, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

14.00 – 14.15  Kaffe/frukt

14.15 – 14.45: Tilsyn, WAD og tilgjengelighetserklæring - hva betyr det? 
Tom Debu Nesvåg, Digdir

14.45 – 15.15: Innlegg om eksempel på tiltak for å motvirke utenforskap
Anna Vågsland, KS

15.15 – 15.30: Spørsmål og diskusjon til de tre foregående innleggene

15.30: Avslutning for dagen

 

Program, onsdag 21. september

09.00 – 09.30  God morgen!

Ellen Dalen, NTL

Tema II: Organisering av arbeidet i offentlig forvaltning

09.30 – 10.30  Om verdien i å snakke med et menneske - Hvordan kan forvaltningen ivareta sin veilednings og opplysningsplikt?
 Jan Fridthjof Bernt, UiB

Pause: 10.15 - 10.30

10.30 – 11.30  I hvilken grad kan vi ta nasjonal kontroll over IT-skyen?
Johan Røed Steen,  Fafo

11.30 - 11.40
Spørsmål til innlederen

11.40 – 12.25  Lunsj

 

Tema III: Forskning på kontroll i arbeidslivet

12.30 – 13.00 Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet – et forskningsprosjekt
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

13.00 – 13.15 Pause

13.15 – 13.45 Hva vet vi om arbeidsgiveres kontroll med ansatte?

Mona Bråten, Fafo 

13.45 - 14.00 Spørsmål til innlederene

14.00  Avslutning av konferansen 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?