Til hovedinnhold

Gebyr til Ferde AS

Datatilsynet ilegger et overtredelsesgebyr på 5 millioner kroner til det norske bompengeselskapet Ferde. Selskapet skal blant annet ulovlig ha overført personopplysninger om norske bilister til Kina.

30.09.2021
Sist oppdatert: 30.09.2021

Datatilsynet ble gjennom en nyhetssak på NRK kjent med at Ferde AS overfører opplysninger knyttet til passeringer i bomringer til en databehandler i Kina. På denne bakgrunn startet Datatilsynet en tilsynssak med fokus på om Ferde har hatt på plass rutiner og tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjonssikkerhet for opplysningene som overføres til Kina.

- Vår konklusjon er at Ferde AS har brutt en rekke grunnleggende plikter som virksomheten har etter personvernforordningen i en periode på mellom 1-2 år. Blant annet har de ikke hatt et gyldig grunnlag for å overføre personopplysninger til Kina, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Dermed står Datatilsynet fast ved beslutningen om å ilegge et gebyr på 5 millioner kroner, etter å ha sendt selskapet et varsel om gebyr på samme beløp tidligere i år.

Les mer her: Gebyr til Ferde AS | Datatilsynet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?