Til hovedinnhold

Blir VR-briller det nye kontoret?

Endeløse videomøter og lite sosialisering. Mange kjenner på trøtthet over hjemmekontorets rammer. Kanskje tida er inne for å skru opp utstyrsnivået noen hakk og gå inn i en ny virkelighetsdimensjon? Hva med videomøter i Virtual Reality (VR)? Les debattinnlegget hos Digi.no fra Andrew Perkis, professor ved NTNU.

30.09.2021
Sist oppdatert: 30.09.2021

Monsterhiten «Video killed the radio star» av gruppa The Buggles var den første musikkvideoen som ble sendt da musikkanalen MTV åpnet i 1981.

Da var det nok flere som var usikre på hvordan radioens fremtid ville bli. Det sier noe om hvor heftige slike kvantesprang i historien føles der og da og hvor følelsesmessig vi mennesker forholder oss til teknologi.

Hvis vi skal forflytte oss til året 2020, som kan betegnes som et slags «Video killed the regular office», er det også sterke følelser i sving knyttet til ulike teknologiske plattformer.

Begreper som zoom-fatigue og gjengangeren «du er mutet» er blitt standard. Til tross for mange teknologiske muligheter til å avansere, benytter nok de fleste hjemmekontorister seg fremdeles av videomøter, e-post og mobiltelefon som sine fremste kommunikasjonskanaler.

Vel og bra, og egentlig alt man trenger, tenker nok flere. Men tiden går. Det er 2021, og stadig flere får nok fornemmelsen av at det man i starten tenkte var en midlertidig situasjon, i virkeligheten er et historisk vendepunkt – og nytt kvantesprang – til helt nye måter å nyttiggjøre seg teknologien på.

Vi lever midt i en digital transformasjon, stadig flere arbeidsgivere åpner for at ansatte kan jobbe fra der de selv ønsker, og kanskje går man aldri mer helt tilbake til det som før var det vanlige kontorlivet.

Les mer her: DEBATT: Blir VR-briller det nye kontoret? - Digi.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?