Til hovedinnhold

Nå er tiden for å være medmenneske, deretter skal sikkerheten i Nav vurderes

Nå skal de ansatte få ro. De skal få tid til å være sinte og lei seg, – tid til å sørge. De skal trygges om at de ikke skal være redde for å gå på jobb igjen. Deretter vil jeg at vi skal få en god diskusjon om sikkerheten på Nav-kontorene, sier hovedtillitsvalgt Arne Hernes.

23.09.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 24.09.2021

Arne Hernes er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen kommune og ansatt på Nav-kontoret på Danmarksplass, der to kvinnelige ansatte ble knivstukket av en mann i slutten av 30-årene mandag morgen. Den ene kvinnen, som var i slutten av 50-årene, døde senere av skadene hun ble påført.

Gode på sikkerhet

– Tror du hendelsen i går kunne vært unngått dersom man hadde vært mer opptatt av sikkerhet?

– Ut fra det jeg vet, har de ansatte både tenkt på sikkerheten og gjort vurderinger ut fra trusselbildet. Det ligger en bevisst vurdering bak når man velger å gå to inn i en slik samtale. Så skjer det dessverre likevel. Men det er ingen grunn til å tro at de ikke har tenkt sikkerhet. Det er de gode på, sier han.

Hernes mener en rigid praktisering av reglene for sosialhjelp kan bidra til å forsterke trusselbildet.

– Jeg sier ikke at reglene ble praktisert strengt på dette kontoret, men det kan være ansatte i sosialtjenesten som har et ønske om å hjelpe, opplever at praktiseringen av regelverket, som er skjønnsbasert, skaper begrensninger når det gjelder å dekke folks akutte grunnleggende behov. Å bli møtt med vedtak som ikke innebærer hundre prosent innfrielse av det du har søkt om, kan oppleves som svært vanskelig for enkelte og skape sterke reaksjoner.

Skal trygge ansatte

Som hovedtillitsvalgt deltar Hernes i samlinger for de ansatte ved Nav-kontoret, sammen med tillitsvalgte fra andre forbund, kommunes kriseteam og ledelsen i Nav. Han opplever samarbeidet som godt.

– Er det noe vi bør ta lærdom av, etter denne hendelsen?

– Sett ut fra de ansattes situasjon nå er ikke dette tiden for lærdom. Nå skal de ansatte få fred og ro – de skal få lov til å være sinte og lei seg, og å sørge. De skal vite at det er folk rundt dem, at arbeidsplassen deres er der for dem, og de skal trygges på at de ikke skal være redde for å gå på jobb igjen. Så ønsker jeg at vi skal få en god diskusjon om sikkerheten på Nav-kontorene når tiden er inne for det.

Les hele artikkelen i Fagbladet her

Les også artikkel i Klassekampen her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?