Til hovedinnhold

Fagforbundet krever vurdering av sikkerheten ved Nav-kontorene

Fagforbundets landsstyret krever en ny vurdering av sikkerhetstiltakene ved de lokale Nav-kontorene, etter den dypt tragiske hendelsen ved Nav Årstad i Bergen hvor en kvinnelig ansatt ble drept.

23.09.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 23.09.2021

- Vold og trusler skal ikke være en del av arbeidslivet, og selv om det har blitt arbeidet systematisk for å øke sikkerheten til de ansatte på de lokale Nav-kontorene  må vi likevel konkludere med at arbeidet ikke er i mål, forteller leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Fagforbundet organiserer mange ansatte i Nav over hele landet. Denne typen hendelser viser hvilken risiko de ansatte i Nav står i. Nav-ansatte er daglig utsatt for krevende situasjoner i kontakten med mennesker som står i kritiske livssituasjoner.

Over tusen tilfeller av ulike trusler hittil i år

Tall fra Nav viser at det hittil i år er rapportert inn over tusen tilfeller av trusler, hatytringer, vold og utskjelling som har rammet de ansatte. Dette er en situasjon som Fagforbundet ikke kan akseptere: Alle ansatte skal være trygge på jobb!

- Nå skal de ansatte i Nav få ro.  De skal få tid til å være sinte og lei seg, – tid til å sørge. Samtidig skal de vite at Fagforbundet vil fortsette jobben med å sikre at de har en trygg arbeidsplass, avslutter Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?