Til hovedinnhold

Personvern: PVO-undersøkelsen 2020/2021

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet (Foto: Jan Tore Skjelbek)

Med innføringen av personvernforordningen, ble det obligatorisk for en rekke virksomheter å opprette personvernombud (PVO), og ombudene fikk en sentral rolle i etterlevelsen av regelverket. Vi har gjennomført en undersøkelse der vi har sett nærmere på ombudenes erfaringer, og laget en rapport der vi presenterer funn og anbefalinger.

17.09.2021
Sist oppdatert: 17.09.2021

Ordningen med personvernombud har eksistert i Norge helt siden 2001, men med personvernforordningen ble innholdet i ombudsrollen betydelig styrket. Ombudsordningen ble samtidig gjort obligatorisk for de fleste statlige etater og kommuner, og for en rekke private virksomheter og organisa­sjoner.

Det er foreløpig lite kunnskap om personvernombudenes erfaringer med arbeidet. I november og desember 2020 gjennomførte vi derfor en spørreundersøkelse blant personvernombudene. Det vi ønsket svar på, var:

  • Hvem er personvernombudene, og hvordan opplever de sine arbeidsvilkår?
  • Hvordan erfarer ombudene virksomhetenes etterlevelse av personvernregelverket?

I rapporten presenterer vi de viktigste funnene fra undersøkelsen. Vi gir også noen råd om hvordan ombudsrollen bedre kan ivaretas i virksomhe­tene. 

 

Les mer her: https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2021/personvernombudsundersokelsen-202021/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?