Til hovedinnhold

Kom med innspill til hovedoppgjøret i 2022!

Kva er viktig for deg i neste års hovedoppgjør? Sjå vedlagt debatthefte for meir informasjon og tips. Send inn ditt krav innen utgangen av september 2021 til: post.fagforbundet.bergenhus@gmail.com Bli med i debatten!

15.09.2021 av Britt-Helen Åmås
Sist oppdatert: 15.09.2021

"Følgende prioriterte krav ble vedtatt for tariffperioden 2020-2022, etter forutgående prosess

i forbundets regioner:

 

• Sikre medlemmenes kjøpekraft

• Sikre medlemmenes lønnsutvikling gjennom generelle tillegg, heving av minstelønnssatser og

garantilønnssatser

• Prioritere lønnsutvikling for fagarbeidere

• Sikre at mindrelønnsutvikling for grupper/avtaleområder kompenseres

• Sikre uttelling for kompetanse

• Heve tilleggene for ubekvem arbeidstid

• Sikre likelønnsutviklingen

• Fortsette arbeidet med å utvikle de kollektive tjenestepensjonsordningene

• Fortsette arbeidet med heltidskultur, rett til hele stillinger og fast ansettelse

 

Det legges til grunn at det er de samme prioriterte kravene som vil danne grunnlaget for tariffperioden 2022-2024. Dette med bakgrunn i at hovedoppgjøret 2020 og påfølgende mellomoppgjør ble sterkt preget av Covid-19-pandemien og det var mindre handlingsrom for å få uttelling for flere av disse kravene.

 

Tariffkonferansenes behandling skal derfor ta utgangspunkt i de prioriterte kravene som ble vedtatt i forkant av hovedoppgjøret 2020, behandle og foreslå konkrete krav til hovedoppgjøret 2020, og vurdere disse i lys av spørsmålene nedenfor.

 

I regionens prioritering av krav  som skal sendes for behandling i forbundets styrende organer

bes man diskutere følgende:

• Er det behov for å endre noen av disse prioriteringene?

• Er det nye krav som bør prioriteres? Hvilke krav skal da tas ut av prioriteringslista? Gi en begrunnelse.

• Hvilke krav er viktigst?"

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?