Til hovedinnhold

Bruk av tvang og makt i helse- og omsorgssektoren

Fagforbundet Vestland, Yrkesseksjon Helse og Sosial, i samarbeid med Fagakademiet AOF, inviterer til nettkurs Bruk av tvang og makt i helse- og omsorgssektoren

06.09.2021 av Svein Tore Heltne
Sist oppdatert: 06.09.2021

For å minske bruken av tvang – og for å sikre rettssikkerheten for utsatte grupper – er det gitt detaljerte regler om eventuell tvangsbruk der dette er nødvendig.

Kurset vil innledningsvis ta for seg samtykke som grunnleggende forutsetning for helsehjelp. Deretter vil det bli fokusert på to hovedproblemstillinger: A. Grunnleggende om pasient- og bruker sin rett til informasjon og medvirkning samt reglene om samtykke- og samtykkekompetanse

B. Helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A)

- Formål

- Vilkår

- Gjennomføring

- Krav om vedtak

- Klage

C. Bruk av tvang overfor psykisk utviklingshemmede (Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9)

- Formål

- Virkeområde

- Medvirkning og informasjon

- Krav til forebygging

- Vilkår og tilleggsvilkår

- Saksbehandling

D. NOU 2019:14 «Tvangsbegrensningsloven» vil også bli nevnt».

 

Dato: 7. oktober, kl. 1000 – 1300.

 

Påmelding på link under: 

meld deg på her

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Kurset kjøres på Teams. Link sendes ut et par dager før gjennomføring

 

Foreleser

 

Advokat Kurt O. Bjørnnes fra Skudeneshavn. Han har gjennomført kurs om taushetsplikt for flere tusen offentlige ansatte og benytter en meget praktisk tilnærmingsmåte til temaet og lovstoffet.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?