Til hovedinnhold

LOs tillitsreform for offentlig sektor

Mette Nord, leder av Fagforbundetpressebilder august 2019

Mette Nord, leder av Fagforbundetpressebilder august 2019 (Foto: Birgit Dannenberg)

Flere av LOs forbund har jobbet sammen for å konkretisere hva en hva en tillitsreform i offentlig sektor må inneholde. Det betyr blant annet færre kommersielle aktører, mindre målstyring og flere faste ansatte.

26.08.2021 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 26.08.2021

Fagforbundet vet at tillit lønner seg. I kommunene er det aller viktigste et åpent og forpliktende samarbeid mellom lokalpolitikere, administrativ ledelse og de ansatte. Det er denne norske modellen, eller trepartssamarbeidet som har gjort Norge og Norden bedre stilt enn andre land hvor tilliten og samarbeidet har magrere kår. En del kommuner har gjennom eksempelvis Kvalitetskommuneprogrammet og Saman om ein betre kommune, aktivt videreutviklet et slikt samarbeid. De ansatte i disse kommunene har formidlet at motivasjonen og trivselen øker, medbestemmelsen blir reell, sykefraværet blir redusert – og ledelsen opplever at de tillitsvalgte er gode lederstøtter. Lokale politikere forteller om at beslutningsgrunnlaget deres blir bedre. Resultatet er altså tryggere politikere, ledere og ansatte.

Oppsummerti i punkter er LO og forbundenes oppskrift for en bedre offentlig sektor:

  • Færre kommersielle aktører
  • Mindre målstyring
  • Flere faste ansatte
  • Mer lokalt partssamarbeid
  • Mer tillitsbasert ledelse

Les mer på LOs nettside

Les hele rapporten her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?