Relevant videreutdanning for renholdere og vaskeriansatte

Renholder som kjører en gulvvaskemaskin.

Foto: Fagforbundet, High and Low Studios.

Er du renholder eller vaskeriansatt med fagbrev og ønsker å ta videreutdanning? Da kan du ta en titt på oversikten under, hvor vi har forsøkt å samle så mange som mulig av alternativene som finnes.

23.08.2021 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 22.09.2021

De relevante utdanningene spenner fra fagskole til universitet – og fra ledelse, via HMS og bærekraftsarbeid – til Facility Management. Mange av utdanningene er særlig relevant for deg som er eller ønsker å bli renholdsleder eller leder på vaskeri.

Listen under er laget for å gi en lett tilgjengelig oversikt over hva som finnes, men det kan finnes flere relevante utdanninger enn det som ligger her. Merk deg også at det at utdanningen er med i oversikten ikke er det samme som at Fagforbundet «går god for» at dette passer alle våre medlemmer innen renhold, eller at vi har sjekket kvaliteten.

Du bør alltid selv sette deg grundig inn informasjonen som gis om utdanningen og tilhørende opptakskrav fra lærestedet selv. Dersom du har konkrete spørsmål om et studie, bør du henvende deg direkte til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Husk at du som medlem av Fagforbundet kan søke vårt stipend til utdanning.

 

Fagskole

Kunnskapsdepartementet definerer fagskoleutdanninger som "korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse». Det finnes flere fagskoleutdanninger som kan være relevant for deg som jobber innen renhold eller vaskeri, særlig innenfor ledelse.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. Det finnes fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet, spredt ut over hele landet. Mange utdanninger kan også tas nettbasert.

Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er som regel tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Disse fagskoleutdanningene kan være aktuelle for deg som er renholder eller vaskeriansatt med fagbrev:

 

Fagskolen i Agder

 

AOF Fagskolen

Flere av AOF Fagskolen sine studier tilbys på flere ulike steder i landet. Klikk her for å se den fulle oversikten. Relevante utdanninger er:

  • Effektiviserings- og forbedringsledelse
  • Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Veiledning av lærlinger

I tillegg til de overnevnte utdanningene planlegger AOF Fagskolen å tilby fagskoleutdanning i Renhold og ledelse fra 2022. Vi legger ut informasjon når muligheten for å søke eventuelt måtte åpne.

 

Fagskolen i Innlandet

 

Fagskolen i Kristiania

 

Fagskolen i Oslo

 

Fagskolen i Viken

 

Folkeuniversitetet

 

 

Universitet- og høyskoleutdanning

 

Høgskolen i Innlandet

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Studietilbudet er et tilbud kun til Fagforbundets medlemmer. Du kan søke på bakgrunn av generell studiekompetanse, eller på bakgrunn av godkjent realkompetanse.

 

OsloMet

Oslo Metropolitan University –  OsloMet tilbyr to enkeltemner innen Facility Management. Merk at siden dette er enkeltemner innen høyere utdanning på bachelornivå, er opptakskravet her generell studiekompetanse.

 

 

Kurs – yrkesrettet utdanning

 

 

Vet du om en relevant utdanning som burde stå i denne oversikten? Send oss gjerne et tips på olav.strommen@fagforbundet.no.

;