Til hovedinnhold

Mangelfull arkivering koster Norge dyrt

Arkivverket har utført en kartlegging av tidsbruk og kostnader ved arbeid med arkivering i offentlig sektor. Rapporten peker blant annet på at mye av arbeidet som gjøres i det daglige i det offentlige Norge, innebærer tidkrevende arkiveringsoppgaver og er dermed unødvendig kostbart

20.08.2021 av Lyra Lluka
Sist oppdatert: 20.08.2021

Arkivverket skriver at det i rapporten anslås at noen av de mest sentrale arkiveringsoppgavene koster 12 milliarder i året.

– Sviktende arkivering undergraver tilliten vi i Norge har til offentlig administrasjon, så Arkivverket ser med bekymring på funnene i rapporten, sier Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør i Forvaltning i Arkivverket.

– Når det kommer til kostnadene vi betaler for arkivering, er det slik at vi alltid vil måtte betale for tidsbruk knyttet til dette, men vi tror det kan reduseres betraktelig.

 

Nye kommunikasjonsformer, nye behov

Sjøvoll forteller også at det er flere grunner til at informasjon som skal arkiveres, ikke blir arkivert.

  • Mye informasjon blir liggende i fagsystemer eller på den enkelte PC og når aldri frem til arkivsystemet eller ut på offentlig journal.
  • Arkiveringsoppgaven er flyttet fra arkivet til saksbehandlerne, som har nok av andre kjerneoppgaver.
  • Systemene er tungvinte og lite brukervennlige.

– Samtidig opplever vi at informasjonsmengden i forvaltningen har økt eksplosivt og endret seg med nye kommunikasjonsformer som Teams, Slack og Messenger, sier Sjøvoll.

Les artikkelen fra Arkivverket og last ned hele rapporten her! 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?