Til hovedinnhold

Høringssvar til hjemmekontorforskrift

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference.

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference. (Foto: Mostphotos)

I samarbeid med LO har Fagforbundet gitt sitt høringssvar til endringer av hjemmekontorforskriften. Våre hovedpoeng er at hjemmekontor må være en frivillig ordning og at forskriften for arbeid i hjemmet ikke skal gi generelle unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og vernereglene i Arbeidsmiljøloven. Vernet for de ansatte må ikke bli svakere selv om man sitter på hjemmekontor.

06.08.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 06.08.2021

I vårt høringssvar til departementet gir Fagforbundet og LO tydelig beskjed om at arbeid i arbeidstakers hjem må være en frivillig ordning, avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Med tanke på at forskriften nå vil kunne omfatte flere yrkesgrupper og andre funksjoner enn tidligere, er det viktig at forskriften ikke gir generelle unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Vernereglene i Arbeidsmiljøloven må også være gjeldene for arbeid i arbeidstakers hjem.

Forskriften legger opp til å sikre størst mulig grad av fleksibilitet, innenfor totalrammene i AML. Med de mange unntakene fra AML som nå foreligger, kan det fort bli fleksibilitet på arbeidsgivers premisser. 

Forskriften overlater mye av ansvaret til arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Det er derfor etter vårt syn nødvendig at det utarbeides kollektive avtaler, med mulighet for individuell tilpasning. I tillegg må det sørges for at tillitsvalgte og verneombud får en rolle i å påvirke og bidra rundt tilrettelegging av hjemmekontorarbeidet.

I den offentlige debatten, og i innspill fra LO-forbundenes medlemmer er det tydelig at det i liten grad er utviklet egnet og oversiktlig nok regelverk for økonomi, yrkesskadeforsikring, skatteregler, datasikkerhet, konfidensialitet, finansieringsansvar for utstyr mv. relatert til hjemmekontor og annet fjernarbeid. Det påpekes at det er helt nødvendig at disse temaene utredes nærmere og svares ut i forbindelse med den videre oppfølgingen.

Les høringssvaret her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?