Til hovedinnhold

Krig, rasisme og sosiale forskjeller vekket det politiske engasjementet til Kamzy

I forbindelse med valgkampen har vi intervjuet en politiker fra hvert av samarbeidspartiene våre. Først ut er Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet, Kamzy er stortingskandidat, varaordfører i Oslo og fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Vi har tatt en prat med henne om hva hun mener om våre viktigste saker.

04.08.2021 av Anders Borg
Sist oppdatert: 04.08.2021

Hvorfor begynte du å engasjere deg politisk?

Krigen på Sri Lanka vekket et engasjement inni meg som videre fikk meg engasjert i den sosiale ulikheten i Oslo og den antirasistiske bevegelsen som trengs i landet vårt. 

Behovet for økt bemanning i barnehage og skole er synligere enn noen gang som  følge av pandemien. Hvordan jobber dere for å øke bemanning i oppvekstsektoren?

Det er viktig at vi får flere kvalifiserte lærere i årene som kommer. I løpet av våre første hundre dager i regjering vil vi gi fem milliarder kroner til kommunene slik at de blant annet kan ansette flere lærere. Vi vil også stanse avskiltingen av lærerne som høyreregjeringen satte i gang etter at de nye kompetansekravene trådte i kraft. Det er viktig, fordi lærere med masse erfaring ikke skal kastes ut av yrket, og det er nødvendig for å ikke forverre situasjonen med lærermangel som dagens regjering har kurs for. Utover de første hundre dagene vil vi fortsette å jobbe for å ansette flere i skolen, styrke tilbudet for videreutdanning i kommunene, sikre at flere spesialundervisningstimer tas av kvalifiserte lærere, og utvikle et eget program for å hente tilbake lærere som har forlatt yrket.

Når det kommer til barnehage så går vi til valg på å øke andelen barnehageansatte som jobber direkte med barna, slik at rundt halvparten av de som følger opp tettest har den kompetansen som trengs. I dag er det for mange ukvalifiserte i disse rollene. Også på barnehage er det viktig å styrke kommuneøkonomien, slik at det er rom for å nettopp ansette flere i oppvekstsektoren.

Hvordan ser oppvekstsektoren ut om dere får bestemme om ti år?

Vår visjon for oppvekst- og utdanningstilbudet er at alle skal ha like muligheter til å lykkes, uavhengig av hvem foreldrene dine er, hvor stor lommebok de har eller hvor de er bosatt. Vi vil ha en barnehage med plass til alle, som ser og hjelper barn gjennom en av de viktigste periodene i livet. Og vi vil ha en skole som er gratis, som gir tett oppfølging til elevene og utdanner morgendagens helter. Det får vi bare hvis vi passer på å ansette dyktige folk og sørge for at de har de ressursene som trengs. De må gis tillit, sånn at dagene går med til å være ressurser for barna, og ikke til å skrive rapporter.

Men å gi gode oppvekst- og utdanningskår til barn og unge handler ikke minst om hva vi fyller skoledagene med. I dag er utdanningssystemet for teoritungt, og for opptatt av pugging og karakterer. Vi må utvikle en skole som ser elever for det de er gode på, ikke pusher alle gjennom den samme kverna. Etter åtte år med høyreregjering ser vi at skolen har blitt mer teoritung, og mer opptatt av testing. En Arbeiderparti-skole lar de yngste barna leke, og lar de eldste holde på med det de faktisk er gode på.

 

Hvor viktig er det for dere at velferdstjenester er drevet av det offentlige? Og hvorfor?

Vi mener det er veldig viktig at det offentlige driver velferdstjenestene våre. Det er viktig fordi vi tror at de største og viktigste oppgavene, de løser vi best sammen. Vi vet at det er fellesskapet, og ikke private interesser, som er best egnet til å gi barn og unge en god oppvekst, som er best egnet til å ta vare på oss når vi blir syke, og som er best egnet til å passe på samferdselsløsningene våre. Spesielt gjennom korona-krisen har det offentlige helsevesenet vårt, og et sterkt organisert arbeidsliv, illustrert hvorfor det er viktig at fellesskapet sammen tar de tyngste løftene. 

I løpet av de første hundre dagene våre i regjering vil vi stoppe flere av høyreregjeringens privatiseringsprosjekter, i alt fra jernbane, til skogbruk, til helse og omsorg. Og vi vil i hele vår regjeringsperiode jobbe for at det er fellesskapet, og ikke private eiere, som tilbyr velferdstjenestene vår.

Hvordan kan vi sikre et fortsatt ryddig arbeidsliv i Norge?

Gjennom åtte år har høyreregjeringen svekket det ryddige arbeidslivet vi har i Norge. De har invitert useriøse aktører som bruker uorganisert arbeidskraft og står bak sosial dumping inn i det norske arbeidslivet. De har åpnet mer opp for å ansette folk midlertidig, som bare sørger for usikkerhet og uforutsigbarhet for de ansatte. Og de har gjort det dyrere å organisere seg på arbeidsplassen for å jobbe for, og få tilgang på rettigheter i arbeidslivet. Vi kan si det slik; når korona-krisen traff Norge, så var det kutt i formueskatten - ikke vanlige folks arbeidsplasser - som var viktigst for dagens regjering. Da er det på tide med en regjering som setter folk før formue. 

Vi går til valg på å sikre flere folk hele, faste stillinger, og ikke la folk leve med uforutsigbar midlertidighet. Vi skal doble fagforeningsfradraget slik at det skal bli enklere og billigere å organisere seg, samtidig som vi styrker fagforeningenes innflytelse på det norske arbeidslivet. Og vi skal sørge for at arbeidsgiverne som driver i Norge driver på en måte som er innenfor rammene vi har for et seriøst arbeidsliv, med en lønn å leve av og rettigheter til arbeidstakerne. Sånn sikrer vi et fortsatt ryddig arbeidsliv, og rydder opp i høyreregjeringas rot.

Hvorfor bør våre medlemmer stemme på deg og ditt parti? 

Summen av svarene ovenfor: For Arbeiderpartiet er det viktigste at alle har en jobb å gå til og at alle er trygge på jobb. Resultatene er stolthet og selvstendighet for enkeltmennesker, samtidig som vi skaper en sterkere velferdsstat og et fellesskap som tar vare på alle.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?