Til hovedinnhold

Dette betyr Stendi-dommen - for Fagforbundet, medlemmene og arbeidslivet

Knusende seier: Blir den nye Stendi-dommen stående, vil den påvirke arbeidsforholdene for mange flere i årene som kommer.

Knusende seier: Blir den nye Stendi-dommen stående, vil den påvirke arbeidsforholdene for mange flere i årene som kommer. (Foto: Syda Productions / Mostphotos)

Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen som utvetydig slår fast at omsorgsselskapet Stendi år etter år har brutt loven og utsatt omsorgsarbeidere for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Hva betyr det for arbeidslivet om dommen blir stående?

30.06.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 09.08.2021

Lagmannsretten ga omsorgsarbeiderne medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som oppdragstakere.

Jubel

Cato Gulestø er en av de 22 tidligere omsorgskonsulentene som gikk til sak mot Stendi, og en av dem som fikk delvis medhold i forrige runde i Tingretten.

– En ting er at jeg er fornøyd, men noe annet er betydningen dette får for resten av den norske arbeidsstyrken. Flere vil få faste arbeidstider å forholde seg til, feriepenger og pensjon, sier Gulestø til Dagsavisen.

Dyrt å lure seg unna loven

– Medlemmene våre gråter av glede. Etter et delvis nederlag i tingretten er de  utrolig lykkelig over å endelig bli hørt og trodd på i lagmannsretten, forteller forbundsadvokat Kjetil Edvardsen. Han har hele tiden ført saken for Fagforbundet, og er klar på hva som er det viktigste med dommen.

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen,
her fra forrige runde mot Stendi, i tingretten 2019.
Foto: Birgit Dannenberg

 - I dommen slås det klart og tydelig fast at arbeid i omsorgsboliger utelukkende skal utføres av arbeidstakere – her er Borgarting lagmannsrett svært tydelige. Det er også viktig at Borgarting fastslår at det får økonomiske konsekvenser å unnlate å behandle folk innenfor lov- og avtaleverk. Det blir rett og slett dyrt for arbeidsgivere å lure seg unna loven. Borgarting strammer også til ferierettighetene – og skriver at unnlatt feriefritid med feriepenger skal etterbetales helt tilbake til oppstart av arbeidsforholdet.

Er det noe i dommen som er overraskende eller uventa for deg?

- Sånn uten å være arrogant: nei. Vårt team har hele tiden ment at dette er korrekt jus, og vi er bare veldig glade for at Borgarting er enige med oss i det. Det som er ekstra fint med dommen, et at lagmannsretten understreker at våre medlemmer har kommet med troverdige forklaringer om hvordan de har hatt det.

Dette må ta slutt

Hva vil denne dommen bety for arbeidslivet framover, og spesielt for dem som jobber i den private velferdsbransjen, dersom den blir stående?

- Det er viktig å huske at det norske arbeidslivet generelt er preget av ryddige forhold og skikkelige arbeidsgivere. Det er den private omsorgsbransjen som har stått for den ukulturen som her er avdekket. Denne bransjen må straks avvikle oppdragstakerforhold og ansette disse folkene i faste stillinger og gi dem tarifflønn. Jeg mener NHO må ta dette innover seg, og veilede sine medlemsbedrifter på en tydelig måte.

Forbundsadvokaten håper arbeidsgiverne der ute ser og forstår at dette nå må ta slutt.

Dette er Stendi-saken (tidl. Aleris)

14. januar 2019 startet en av de viktigste arbeidsrettssakene på mange år. Fagforbundet gikk til massesøksmål mot Norges største kommersielle velferdsselskap, på vegne av omsorgsarbeiderne som jobbet der som konsulenter. 

Spørsmålet har hele tiden vært om omsorgsarbeiderne skal anses som konsulenter eller arbeidstakere.

Som arbeidstaker er man omfattet av arbeidsmiljøloven og har rett på blant annet feriepenger, sykepenger, overtidsbetaling og pensjon, samt flere rettigheter og vern.

Selvstendig næringsdrivende (konsulenter) omfattes ikke av arbeidsmiljøloven.

Tingretten (2019)

Totalt gikk 37 Stendi-arbeidere til sak for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter. 24 av disse møtte i retten. De 24 har vært – og er – omsorgsarbeidere med ansvar for mennesker med problemer knytta til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Stendi på sin side mente at arbeiderne selv har valgt å være konsulenter.

Dommen fra Oslo tingrett ble offentliggjort på kvelden 21. august. Dommen ga 13 av saksøkerne delvis medhold i kravet om fast ansattelse og/eller tilkjent erstatning. Stendi vant fullt ut mot 11 av de 24 saksøkerne.

Fagforbundet anket dommen. 22 av saksøkerne valgte å bli med videre.

Lagmannsretten (2021)

29. juni klokka 14.00 falt dommen i lagmannsretten, med et helt annet utfall. I motsetning til tingretten, ga Borgarting lagmannsrett saksøkerne medhold på alle punkter.

De 22 omsorgsarbeiderne mottar betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig. Borgarting lagmannsrett utmåler også erstatning og oppreisningserstatning. Stendi ble dømt til å betale omsorgsarbeiderne 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De tilkjennes også sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

Ankefristen er en måned.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?