Til hovedinnhold

Siste mulighet for forhandlingsløsning for pensjonsfloka i kultursektoren

Leder i Fagforbundet teater og scene, Mari Røsjø

Leder i Fagforbundet teater og scene, Mari Røsjø (Foto: Ola Erik Blæsterdalen)

Onsdag 30. juni avholdes avsluttende forhandlinger i årets mellomoppgjør for teater og opera. Partene har så langt ikke kommet til enighet, hverken i lokale forhandlinger eller bistandsforhandlinger. Fagforbundets krav i årets mellomoppgjør er å få på plass en varig pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livslang.

29.06.2021 av Martin Skaug Halsos
Sist oppdatert: 29.06.2021

- Onsdag er siste mulighet til å forhandle frem en løsning på pensjonsspørsmålet. Vi forventer at arbeidsgiversiden vil bidra til å realisere målsettingen partene signerte på i 2016 om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser. Vi kan ikke godta en pensjonsordning hvor kvinner diskrimineres og taper penger, sier foreningsleder Mari Røsjø i Fagforbundet Teater og Scene.

Felles målsetting må realiseres

I lønnsoppgjøret 2015 ønsket arbeidsgiversiden å endre pensjonsordning i kultursektoren på grunn av anstrengt økonomi i flere kulturinstitusjoner. For å sikre kulturlivet en levedyktig framtid inngikk LO Stat, Fagforbundet, Creo og NTL i 2016 en midlertidig avtale om innskuddspensjon med Spekter. Avtalen innebar et felles mål om livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. En samla arbeidstakerside krever nå at målsettingen oppfylles.

Krever hybridpensjon

Fagforbundet reagerer på at arbeidsgiversiden mener at ansatte skal godta en innskuddsbasert pensjon, som gir lavere pensjonsytelser for alle, og hvor kvinner taper mest. Kvinner lever i gjennomsnitt tre år lengre enn menn, og risikerer dermed lavere pensjon. Vi ønsker pensjoner som varer livet ut, og er lik for kvinner og menn.

- Den midlertidige innskuddsordninga vi nå er omfatta av oppfyller ikke disse kriteriene, det er det kun hybridpensjon som gjør. Våre beregninger sier at det gir kvinner i snitt 385 000 kroner mindre i pensjon enn menn i løpet av pensjonisttilværelsen, avslutter Mari Røsjø i fagforbundet Teater og Scene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?