Til hovedinnhold

Bli med i en av våre faggrupper!

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har åtte faggrupper og vi søker nå nye medlemmer til tre av disse. Dersom du ønsker å bidra til at ditt yrke får økt faglig og politisk fokus, og ønsker å utvikle nye medlemstilbud, bør du søke om å få bli med i faggruppa!

24.06.2021
Sist oppdatert: 02.09.2021

De fem faggruppene som har ledige plasser er 

Faggruppe Økonomi (2 plasser)

Faggruppe Arkiv (1 plass)

Faggruppe Personal- og HR (1 plass)

For å kunne være medlem av en faggruppe må du være medlem av Yrkesseksjon kontor og administrasjon, være yrkesaktiv og jobbe eller ha særskilt kompetanse innenfor yrkesområde faggruppa skal representere. Det er viktig at du er motivert for å bidra til enda bedre rammevilkår og tilbud for din yrkesgruppe.

Faggruppemedlemmer oppnevnes for en toårig periode og de oppnevnes av det nasjonale yrkesseksjonsstyret. Faggruppemedlemsskap er et ulønnet verv, men du får være med i en dyktig gjeng, delta på seminarer/arrangementer og får stor påvirkning på hvordan Fagforbundet jobber for akkurat din yrkesgruppe. Det er ønskelig med medlemmer fra hele landet. 

Om faggrupper:

Faggruppene fungerer som et rådgivende organ ovenfor det nasjonale yrkesseksjonsstyret og skal bidra til å synliggjøre yrkesgruppene og for å bistå med kompetanse, erfaringer og informasjonsgrunnlag.

Hovedoppdraget til faggruppene er å identifisere problem- og satsingsområder for de yrkesgrupper og det området som gruppene er oppnevnt for. I tillegg til at de også arbeider med høringer og andre faglige innspill.

Dette kan eksempelvis være:

- Yrkesfaglig tilbud til medlemmer
- Videreutdanning- og etterutdanning
- Faglige argumenter og råd ved  (feks ved omstilling/utskilling)
- Faglige vurderinger og argumenter 
- Utvikling av yrkesfaglig materiell
- Høringer

Faggruppene vil ha både digitale og fysiske møter gjennom året.

Hvordan søke om å bli med i en faggruppe:
Send CV og en kort søknad til sandra.marie.herlung@fagforbundet.no 
Husk å spesifisere hvilken faggruppe du ønsker å være med i. 

Har du spørsmål om faggruppene kan du ta kontakt med fagleder Sandra Marie Herlung på tilf 41568827 eller via epost sandra.marie.herlung@fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?