Til hovedinnhold

Vi sees på kontoret over sommeren!

24.06.2021 av Trond Finstad
Sist oppdatert: 25.06.2021

Det nærmer seg sommer og mange kontorister som meg lurer vel på hvordan kontortilværelsen vil bli når vi kommer tilbake etter ferien. Hva har vi lært i pandemien, på godt og vondt? Hva ønsker vi å ta med oss videre? 

Jeg er ydmyk og imponert over alle medlemmer og tillitsvalgte jeg har møtt i denne tiden og folks engasjement og evne til finne løsninger i en helt ny arbeidssituasjon. Dette til tross for svært krevende samfunnsforhold med uforutsigbarhet og ikke minst frykt for en smittesituasjon. Med dette tett på livet har vi alle stått på. Det kan umulig være noe å utsette på de ansattes innsats når arbeidsgivere gir klart uttrykk for at de ønsker mer bruk av hjemmekontor i fremtiden.

Men vi vet i dag at utstrakt bruk av hjemmekontor ikke er utelukkende positivt. Hovedregelen må være at arbeidsgiver ikke kan pålegge hjemmekontor som en permanent løsning. En slik ordning må være et reelt valg basert på frivillighet og avtale.

Vi må sørge for at de ansattes vern og oppfølging er like god på hjemmekontoret, som på arbeidsplassen. I pågående høringsprosess for revisjon av forskrift for arbeid i arbeidstakers hjem er dette vårt hovedanliggende. Vi skal bidra i arbeidet med å legge til rette for en fremtidsrettet arbeidsplass, men det må ikke innebære at opparbeidede rettigheter svekkes. Her må vi være på vakt!

I en fersk undersøkelse gjennomført av AFI ved Oslo Met er det få som svarer at de tillitsvalgte har vært spesielt viktige for utformingen av ordningene for hjemmekontor i virksomheten. Kun 15 prosent svarer at verneombud/tillitsvalgte har vært viktige eller svært viktige i dette arbeidet. Dette kan tyde på at hjemmekontoret oppfattes av mange som å ligge utenfor arbeidsområdet til arbeidsplassens tillitsvalgte.

I den samme undersøkelsen forteller verneombud og tillitsvalgte at vervene deres er krevende å ivareta når de ansatte sitter på hjemmekontor.

Her har vi en viktig jobb å gjøre! Vi må bruke partssamarbeidet på å utvikle gode rutiner og avtaler. Det betyr at tillitsvalgte og verneombud må kreve sin plass og forlange å spille en sentral rolle i utformingen av fremtidens hjemmekontorløsninger.

Med dette ønsker jeg dere en riktig god sommer, og jeg gleder meg til å treffe medlemmer, tillitsvalgte og kollegaer fysisk igjen etter ferien😊

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?