Til hovedinnhold

Riksrevisjonen kritiserer Akson

Det er svakheter ved helsemyndighetenes styring og kontroll av IT-satsingen Én innbygger - én journal (Akson) og reglene for anskaffelser er brutt, viser Riksrevisjonens undersøkelser.

23.06.2021
Sist oppdatert: 23.06.2021

image2iis.png

Les mer her: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelser-av-en-innbygger---en-journal-styring-og-anskaffelser/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?