Til hovedinnhold

Pilotprosjekt i kommuner - inn i jobb for unge

Inn i Jobb er et pilotprosjekt som skal gi drahjelp til kommunene i arbeidet med å utforske mulighetene som finnes for å inkludere flere unge inn i kommunale jobber. Inn i jobb gjennomføres i samarbeid mellom KS, NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor.

16.06.2021 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 24.06.2021

Kommunene er en viktig arena for arbeidstrening og fagopplæring. Men for å lykkes med inkludering av unge til varige jobber, må kommunen som arbeidsgiver finne flere og nye måter å ta ansvar for inkludering til jobb på, i tett samarbeid med aktørene i støtteapparatet. Når det gjelder inkludering av utsatt ungdom, har bruk av det ordinære arbeidslivet med gode støtteordninger vist seg å være en lovende tilnærming.

Inn i Jobb prosjektet utforsker mulighetsrommet innenfor rammen av lovverk, krav og prinsipper. Drahjelpen inneholder læringsnettverk og prosjektstøtte med opplegg for erfaringsdeling, veiledning og ulike verktøy som fremmer inkludering på den enkelte arbeidsplass. Den enkelte kommune bestemmer selv hvordan innsatsen innrettes lokalt. KS Læring vil også benyttes for spredning av læringsopplegg.

Les mer om prosjektet her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?