Til hovedinnhold

Kompass 2021 – sosial ulikhet, ubrukt potensial

Kompass er en årlig rapport fra Kompetanse Norge, som sammenstiller relevant statistikk og forskning innenfor et avgrenset temaområde. Årets utgave handler om sosial ulikhet.

10.06.2021
Sist oppdatert: 18.06.2021

Rapporten gjør noen dypdykk i dette vide temaet. I lys av Kompetanse Norges samfunnsoppdrag, har vi valgt å konsentrere oss om enkelte undertema innenfor områdene kompetanse, utdanning og arbeid. Vi håper rapporten kan brukes som inspirasjon og grunnlag for videre analyser av de kompetansepolitiske problemstillingene vi løfter frem. Temaet sosial ulikhet har blitt særlig aktuelt under koronapandemien, siden krisen har rammet skjevt, etter utdanning og yrke.

Les mer her og last ned rapporten: https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/publikasjoner/kompass-2021---sosial-ulikhet-ubrukt-potensial/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?