Til hovedinnhold

STAMI med ny rapport om virkningene av hjemmekontor

Mange bedrifter og virksomheter sitter nå og beslutter om hvordan de skal løse arbeidshverdagen etter pandemien. Å fortsette med hjemmekontor i et eller annet omfang ser ut til å være et alternativ for mange.

28.05.2021 av Lyra Lluka
Sist oppdatert: 11.06.2021

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nå gjennomgått all internasjonal forskning på hvordan hjemmekontor påvirker helse og arbeidsmiljø. Det er det knyttet stor usikkerhet til, viser en ny kunnskapsoppsummering fra instituttet.

− Hovedkonklusjonen er at kunnskapsgrunnlaget er svakt og at norske virksomheter risikerer å fatte endringsbeslutninger på spinkelt kunnskapsgrunnlag, sier direktør ved STAMI, Pål Molander.

I arbeidet med oppsummeringen om hjemmekontor oppdaget forskerne blant annet at det finnes ganske få studier og at de fleste av disse er tverrsnittstudier med en begrenset kvalitet. Svært få studier tar utgangspunkt i nordiske forhold, og få følger utvikling over tid. 

Les hele rapporten fra STAMI her!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?