Streik avverget - godt meklingsresultat i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. Lavlønn, likelønn og ellers god fordelingsprofil var viktige krav.

27.05.2021
Sist oppdatert: 24.06.2021

– Det har vært en utfordrende og krevende mekling, men vi er godt fornøyd. For første gang på mange år har vi fått en lavlønnsprofil i staten, kommenterer AU-medlem Svend Morten Voldsrud (bildet), som sitter i forhandlingsdelegasjonen i LO Stat på vegne av Fagforbundet.

Se lønnstrinn for staten

Det ble meklet fram resultater som kommer den store bredden av medlemmer til gode.

– Vi fikk til et lavlønnstillegg i kroner. Det vanlige i staten har vært prosenttillegg, som betyr at de som tjener minst får absolutt minst. Det har vi klart å snu i årets oppgjør. Nå blir det mer lik fordeling, sier Voldsrud.

Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som sa ja til tilbudet fra staten, etter det som har vært en krevende mekling for alle parter. Partene hadde da sittet sammen i godt over ett døgn sammenhengende.

– Det vil alltid være slik at vi kunne ønsket oss en løsning som ligger enda tettere opp til inngangskravet vårt, men forhandling og mekling er nå en gang litt gi og ta. Men totalen i dette meklingsresultatet er noe vi har grunn til å være tilfreds med, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Klar lavlønnsprofil

Med en ramme på 2,7 prosent, ligger oppgjøret på linje med frontfaget. Men for LO Stat har fordelingen av lønnsmidlene vært like viktig som størrelsen på ramma.

Det generelle tillegget, som går til alle, er en kombinasjon av prosent- og kronetillegg, der kronetillegget alene utgjør 1500 kroner.

Et eget lavlønnstillegg på 4000 kroner til statsansatte som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (inntil lønnstrinn 50) er med på å gi oppgjøret en klar lavlønnsprofil.

– For oss er det en seier at vi har klart å gi de lavlønte et løft. Like viktig er det at staten tar innover seg at de har en utfordring på dette området. Det blir ikke siste gang dette er tema i et lønnsoppgjør, det kan jeg love her og nå, sier han.

Et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69) vil gi god likelønnseffekt.

– Vi skal heller ikke glemme at statens utgangspunkt var at det meste av lønnsmassen skulle forhandles lokalt, noe som utfra tidligere erfaringer bare vil skape mer ulikhet. En viktig jobb for oss var å få til en bedre vekting. Det endte med en 50/50-fordeling. Det er ikke ideelt, men samlet gir alle disse elementene et resultat som gir våre medlemmer god uttelling, sier Aas.

Hovedtrekkene i resultatet:

  • 1500 kroner flatt til alle lønnstrinn i staten
  • 0,9 prosent i generelt tillegg til alle lønnstrinn
  • 4000 kroner i lavlønnstillegg til alle fra lønnstrinn 19 til 50
  • Et nedadstigende likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69)
  • 50 prosent av disponible midler avsettes til lokale forhandlinger
;