Til hovedinnhold

Datatilsynets årsrapport

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet (Foto: Jan Tore Skjelbek)

Her kan du lese om hva som preget 2020 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene Datatilsynet har jobbet med.

26.05.2021
Sist oppdatert: 03.06.2021

For Datatilsynet har 2020 vært et unntaksår, slik det har vært for hele samfunnet vårt. De prioriteringenede gjorde da de planla året, måtte brått kastes om da samfunnet ble stengt ned den 12. mars.

Det er nå to og et halvt år siden personvernforordningen trådte i kraft. Det har vært en prioritet for oss å bygge ny forvaltningspraksis etter det nye regelverket, få på plass en ny tilsynsmetodikk, utvikle rutiner for behandling av ulike sakstyper og jobbe for å få på plass akkreditering og sertifisering. Mye av dette arbeidet har vært samordnet med det europeiske Personvernrådets veiledere og praksis.

Les mer her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/arsmeldinger/arsrapport-for-2020/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?