Til hovedinnhold

Valgkampskolering

I valgkampen er det viktig med godt skolerte tillitsvalgte. Vi vet at det finnes masse god kunnskap ute i regionene for gjennomføring av opplæring, men Fagforbundet nasjonalt kan også bidra hvis det skulle være behov for det.  

07.05.2021 av Lena Margrethe Bakke
Sist oppdatert: 07.05.2021

Forslag til program 

Behovene kan variere fra region til region. Nedenfor er et utkast til program, hvor et, flere eller alle programpunkter kan inkluderes.  

Tidsforbruk 

Tema 

Innleder 

Hvem organiserer 

45 min 

Fylkespolitikere fra AP, SV, SP 

 

Regionene selv 

20 min 

LOs valgkampplaner 

LO i fylket eller sentralt 

Regionene selv 

15 min 

Fagforbundets budskap i valgkampen 

Politikk og samfunnsavdelingen 

Fagforbundet sentralt  

90 min 

Informasjonsarbeid med vekt på sosiale medier 

Informasjonsavdelingen 

Fagforbundet sentralt  

45 min 

Argumentasjon og praktisk valgkamparbeid 

Politikk og samfunnsavdelingen 

Fagforbundet sentralt  

15 min 

Den politiske situasjonen 

Politikk og samfunnsavdelingen 

Fagforbundet sentralt  

60 min 

Gruppearbeid – valgkamparbeid/planer – 20 min grupper – deretter diskusjon i plenum 

 

Regionene selv 

 

 

 

 

290 min 

(4 t 50 min) 

I tillegg kommer pauser, evt. lunsj 

 

 

 

Innledere fra Fagforbundet sentralt deltar inntil videre digitalt. Regionene må selv avgjøre, utfra gjeldende smittevernsbestemmelser, om de vil samle sine tillitsvalgte fysisk.  

Kontaktpersoner:  

Lena M Bakke, Politikk og samfunnsavdelingen (lena.margrethe.bakke@fagforbundet.no) 

Gunn Elin Høgli, Politikk og samfunnsavdelingen (gunn.elin.hogli@fagforbundet.no) 

Jan Tore Skjelbek, Informasjonsavdelingen (jan.tore.skjelbek@fagforbundet.no) 

Ingvild Hunsrød, Informasjonsavdelingen (ingvild.hunsrod@fagforbundet.no) 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?