Til hovedinnhold

NYTT STYRE FAGFORBUNDET TEOLOGENE ETTER ÅRSMØTET 2021 OG ØVRIGE VALGTE.

Etter årsmøtet 2021 har Fagforbundet teoLOgene bla fått ny nestleder. Fullstendig liste styre og øvrige verv nedenfor

03.05.2021 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 03.05.2021

Leder: Thore Wiig Andersen ikke på valg) Au medlem
Nestleder: Gjøa Kristine Anderaa ( Ny) Au medlem
Kasserer: Heinke Foertsch (ikke på valg) Au medlem
Styremedlem: Kristin Stang Meløe ( Ikke på valg)
Styremedlem og opplæringsansvarlig: Åshild Brenne ( Ikke på valg)
Styremedlem: : Audhild Kaarstad ( Ny)
Styremedlem: Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby ( Ny)
Pensjonistmedlem i styret & leder av pensjonistutvalget:
Halvor Gregersen ( Ny)
Fast studentrepresentant i styret & leder av ungdomsutvalget:
Anne Guro Nesteby Grette (Ny)
--------------------------------------------------
1 vara styre: Helge Helgesen ( Ikke på valg)
2 vara styremedlem Vidar Aanund Brekke ( Gjenvalgt)
Vara for pensjonistrepresentant & nestleder i pensjonistutvalget
Navn: Elling Erichsen (Ny)
Vara studentrepresentant i styret & medlem i ungdomsutvalget
Navn: Sunniva Vikøren ( Ny)
----------------------------------------------------
Øvrige medlemmer pensjonistutvalget: Merete Sand
Øvrige medlemmer studentutvalget: Frida Sofie Øyen og Einar Østerhagen
Fast revisor
Kjersti Østland Midttun
Fast revisor
Anne Berit Evang
Første vara revisor
Hanne Slåtten
Andre vara revisor
Carsten Schuerhof
 
Valgkomite årsmøtet Fagforbundet teoLOgene 2022:
Leder: Stig Jørund Arnesen. (Tidligere leder Fagforbundet teoLOgene)
Medlem og representant fra styret: Åshild Brenne
(Opplæringsansvarlig teoLOgene)
Studentrepresentant: Julie Fallentin Sundal
Pensjonistrepresentant: Knut Sand Bakken
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?