Til hovedinnhold

1. Mai 2021

Feiringa er som i 2020, en annerledes 1. mai feiring. Styret savner det å kunne invitere medlemmene til markering for våre fallende fagforeningskammerater med en påfølgende frokost og 1.mai tog. Dette er en dag vi som fagforening er stolte av, og setter høyt.

30.04.2021 av Terje Strømsnes
Sist oppdatert: 01.05.2021

Første mai, internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Før dagen fikk sin sentrale betydning for arbeiderbevegelsen hadde den i lang tid, i mange land, vært en dag for å ønske våren velkommen. Dagens betydning for arbeiderbevegelsen har sitt opphav i USA i 1886. Første mai dette året streiket 200,000 amerikanske arbeidere for innføring av åtte timers arbeidsdag. I 1947 ble 1. mai for annen gang offentlig høytidsdag og offentlig fridag i Norge. Det er slik vi kjenner dagen i dag. 

Feiringa er som i 2020, en annerledes 1. mai feiring. Styret savner det å kunne invitere medlemmene til markering for våre fallende fagforeningskammerater med en påfølgende frokost og 1.mai tog. Dette er en dag vi som fagforening er stolte av, og setter høyt.

Våre tre fagforenigskammerater som er hedret med et minnesmerke vi har på Bislett stadion heter Armand Stang, Osmund Brønnum og Leopold Krupp. De falt alle under okkupasjonen av Norge. De var aktive i fagforeninga og i motstandsbevegelsen. De er ikke de eneste fra våre rekker som gjorde en stor innsats under okkupasjonen for å befri Norge fra nazister. Alle fortjener en stor takk for den innsatsen de gjorde for fedrelandet slik at vi har vår frihet. Det er viktig at denne delen av vår historie ikke blir glemt og at nye generasjoner jobber for at ikke historien gjentar seg.

Det foregår en kamp den dag i dag, der fagbevegelsen står opp mot organisasjoner som SIAN. Slike organisasjoner sprer fremmedfrykt og setter grupper opp mot hverandre. De sprer feilaktig informasjon gjennom nettsteder som Dokument.no. Vår fagforening har undertegnet en avtale med Antirasistisk senter `` Tilslutning til plattform for antirasistisk mot markeringer`` som binder oss til å delta og hvordan motdemonstrasjoner skal gjennomføres. Dette arbeidet skal vi fortsette med.

Vi kommer ikke unna denne dagen uten å snakke om covid 19. Vi har mange medlemmer som har stått på i denne vanskelige tiden. Renholdere, renovatører, rørleggere, trafikkbetjenter, og mange flere. Samfunnet er et stort maskineri der alle yrkesgrupper er viktige for at samfunnet skal fungere. Mange av våre medlemmer har gått på jobb og stilt opp for oss andre. Norge har i underkant av 800 dødsfall grunnet covid 19, men ser vi nyheter er det ander land som har det langt være en oss. Til nå har covid 19 tatt 3,14 millioner mennesker i verden. Vi ser store forskjeller på rik og fattig i verden noe som gjenspeiler den behandlingen som blir gitt. Norge har heldigvis et offentlig helsevesen som ikke tar hensyn til lommeboka de, men behandler deg hvis du er syk, dette må vi bevare. Oslo har levd under strenge restriksjoner som vårt byråd har innført, dette har redusert smitten og nå legges det en plan for gjenåpning. Vi ser fram til en gjenåpning, men er opptatt av at den skal foregå kondolert slik at vi kan slippe en ny nedstengning.

Til sist må vi snakke litt om politikk. Regjeringa har styret landet i 8 år snart, dette kan vi snu i stortingsvalget til høsten. Vi trenger en politikk der den økonomiske fordelingen endres, og vi ser en slutt på privatisering. Regjeringas svar på å bidra til sysselsetting har vært skattelette, dette er dokumentert at ikke har virket. Vi må ha en politikk som skaper arbeidsplasser og minsker forskjellene i samfunnet. Vi som fagforening oppfordrer alle medlemmer til å stemme rød/grøt til høsten.

 

Sol skal stige – mørket vike

 

Terje Strømsnes

Leder Teknisk Fagforening Oslo

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?