Til hovedinnhold

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Fagforbundet har deltatt på muntlig høring i Stortinget om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

09.04.2021 av Christina Kårstad
Sist oppdatert: 19.04.2021

Fagforbundet deltok på muntlig høring i Stortinget 9.april om Meld. St. 16 (2020–2021). Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. 

Fagforbundet er opptatt av et godt samarbeid mellom arbeidslivet og universitets- og høyskolesektoren og mener derfor denne meldingen er viktig. Vi savner imidlertid en tydeligere strategi.

Fagforbundet peker på viktigheten av å inkludere tillitsvalgte når det omtales et bedre samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. Vi savner også en nærmere omtale av hvordan utdanningene skal åpnes for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Fagforbundet mener tilbud som har vært organisert som en y-vei kan videreutvikles.

Når det gjelder praksis vet vi at det er, og har vært lenge, utfordringer med hensyn til både kvalitet og kvantitet. Fagforbundet støtter en gjennomgang av regelverket for kvaliteten i praksis. Det må være et mål om å heve kvaliteten, styrke de positive effektene av praksis og skape forutsigbarhet for studentene om hva praksis vil innebære.

For gjennomføring av praksisstudier er det viktig at det finnes kompetente veiledere på arbeidsplassene. Veilederne er helt avgjørende for kvaliteten på studentenes læringsutbytte og derfor må det satses systematisk på kompetanseheving i veiledning.

Fagforbundet mener studentene må få mulighet til å forberede seg på praksis gjennom økt kunnskap om arbeidslivet. Det betyr for eksempel å lære om helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) på en arbeidsplass. De må også lære om, og få praktisk erfaring fra, det å samarbeide med andre yrkesgrupper. Å utnytte potensialet i et samarbeid på tvers av yrkene kan bidra til økt kvalitet i tjenester og produksjon, og kan samtidig være nyskapende.  

Her kan du lese høringsnotatet vårt.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?