Til hovedinnhold

Tariff 2019

Lønnsoppgjeret for dei tilsette i kommunane sikrar Fagforbundet sine medlemmar kjøpekraftsutvikling, ein god likelønnsprofil og god kompetanse. Resultatet er i tråd med Fagforbundets krav. Årets oppgjer er eit mellomoppgjer, der partene vanligvis berre forhandlar om lønnstillegg. Fagforbundet er ein del av LO Kommune, som forhandla for i underkant av 200 000 medlemmar i Kommune-Norge.

12.04.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

Her er viktige resultat av oppgjeret:

  • Likelønnsprofilen innebær at kvinners andel av menns lønn aukar.
  • Oppgjeret gjer at kompetanseheving og utdanning gjev meir uttelling.
  • Fagarbeidarar og universitets- og høgskuleutdanna får eit lønnsløft.
  • Det er solide opprykk for dei med lengst ansiennitet.
  • Ei god løysing for endra, offentleg tenestepensjon.
  • Lærlingar i kommunesektoren skal no tene opp pensjon.

 

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?